Data Management Policy

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi  tájékoztató célja CASTELL NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (továbbiakban: Társaság/Szolgáltató) ügyfelei és partnerei számára tájékoztatást nyújtani személyes adataik kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.),által biztosított jogokról, a Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikájáról.

A Szolgáltató a www.tavcso.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1. Az adatkezelő

Név: CASTELL NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 08-09-008432

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11903756-2-08

Képviseli: Szabó Sándor Zsolt önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető

Székhely és levelezési cím: 9423 Ágfalva, Ipar u. 3/A

Telefonszám: +36 1 2025651

Email cím: btc(@)tavcso.hu

Honlap címe: www.tavcso.hu

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Salgó-Mustármag Oktatási és Informatikai Kft.

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

2. A Társaság által az adatkezelés során a GDPR 5. cikke által rögzített alapelveket követi

 • a személyes adatokat jogszerű és tisztességes, valamint az Érintett számára átlátható módon történő kezelése
 • a személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történő gyűjtése és azoknak kizárólag e célokkal összeegyeztethető módon történő kezelése
 • a Társaság által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak
 • a Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti
 • a személyes adatokat tárolásának formája az Érintett azonosítását csak személyes adatainak kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazása a személyes adatok megfelelő biztonsága érdekében, ide értve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is

3. A Társaság által az adatkezelésének jogalapja

 • az Érintett személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak egyes esetekben jogos érdeke, űződik, ilyen jogos érdek például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága
 • főszabályként az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel az Érintett személyes adatait
 • bizonyos esetekben az Érintett adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Érintett figyelmét

GDPR 6. cikke (1) bekezdés f) pontján és Into. tv. 6. § (1) bekezdés b) pontján alapuló adatkezelés

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. Ezen adatokat adatbiztonság valamint online szolgáltatásaink optimalizálásának és javításának céljával gyűjtjük. Jogos érdekünk óvni weboldalunkat és javítani szolgáltatásainkat.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

GDPR 6. cikke (1) bekezdés c) pontján és Into. tv. 6. § (1) bekezdés a) pontján alapuló adatkezelés

Az Érintett hozzájárulása nélkül kezeli személyes adatait a Társaság, ha az a Társaságra vonatkozó jogik kötelezettség teljesítéséhez szüksége.

A vásárló adatainak rögzítését Áfá-val számítottan 900 ezer forintos értékhatár felett Forint értékhatár fölött a jogszabály kötelezővé teszi a Társaság számára.

A névre szóló számlák bizonylat-megőrzési határideje a Számviteli tv. 169.§ alapján a vásárlás időpontjától kezdődően 8 év.

GDPR 6. cikke (1) bekezdés b) pontján alapuló adatkezelés

Az adatkezelés jogalapját GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja adja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik szerződő fél.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapuló adatkezelésről külön tájékoztatót olvashat az alábbi linken: https://tavcso.hu/ugyfeladatok-kezelese.html

GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontján és Into. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján alapuló adatkezelés

Minden egyéb, a fentiektől eltérő, a Társaság, mint adatkezelő által folytatott adatkezelés kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően, az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten történik.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek teljesítése esetleges későbbi bizonyítása.

Az önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulása az alábbiak szerint történhet:

- a weboldal online felületén törtnő regisztráció nélküli vásárlása során

Regisztráció nélküli vásárlás esetén, ha az Érintett befejezte a termék(ek) kosárba helyezését, a megrendelésre fülre kattintva tud továbblépni a szállítási információk menüponthoz. Ezen menüpont alatt az Érintettnek meg kell adnia a szállítási és számlázási adatait, nevét címét, telefonszámát.

Amennyiben az Érintett minden adatát rendben rögzítettnek ítéli és az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztató elolvasásáról, megértéséről, elfogadásáról, s személyes adatainak az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő kezeléséhez történő kifejezett hozzájárulásáról nyilatkozott, azt követően kerül sor a megrendelés véglegesítésére és elküldésére.

A jelen adatvédelmi tájékoztató elolvasásáról, megértéséről, elfogadásáról, s személyes adata-inak az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő kezeléséhez történő kifejezett hozzájárulásáról törtnő nyilatkozatát az Érintett a weboldalon található ellenőrző négyzetbe történő kattintással, s abba pipa elhelyezésével teszi meg.

- a weboldalon történő regisztrálás alkalmával

Amennyiben az Érintett jelen tájékoztatóban foglalt előzetes tájékoztatás alapján önkéntesen úgy dönt, hogy regisztrál a Társaság weboldalán, a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatait:

 • Felhasználónév (Nicknév)
 • Saját név
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

Önkéntesen megadható információk köre (a galériához, fórumhoz használt információk)

 • Érdeklődési kör
 • Fő érdeklődési terület
 • Műszerek
 • Profilkép
 • Alternatív e-mail cím/ez fog látszani az adatlapon
 • Bemutatkozó szöveg
 • Fórum aláírás
 • Skype név, FB, Twitter, Flickr, weblap
 • Korábbi rendelések

- személyes áruátvétel alkalmával

Amennyiben online rendelése során az Érintett az áru személyes átvételének lehetőségét választja, a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Társaság a számlákon rögzíti, melyhez az Érintett hozzájárulását a számla aláírásával adja meg.

 A számlaképet a Társaság digitálisan nem tárolja, az kizárólag papíron, egy példányban kerül archiválásra, az esetleges jogviták során történő bizonyítási céljából, és a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása okán.

Ha az érintett nem járul hozzá fenti adatainak rögzítéséhez, akkor a megrendelt termék (külön díj ellenében történő) futárszolgálattal való kiküldését kérheti.

-

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az egyes, fent jogalaponként megjelölt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása csak jog-szabály kötelező rendelkezése, vagy az Érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy meg-adott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Az Érintettnek a Társaság által kezelt személyes adatainak megismerésére jogosult személyek köre, adatfeldolgozók

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Társaságunk az Érintett személyes adatainak kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekben – a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

CégnévCímTevékenység
Szikszai Katalin ev.9400 Sopron, Hunyadi u. 37.könyvelés
KASSZA-AUDIT Könyvvezető, Auditáló, Szervező, Szolgáltató Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság9400 Sopron, Berzsenyi D. u. 13.könyvvizsgálat
Kiss Péter ev.2144 Kerepes, Hársfa utca 19.Honlap programozás
K &H Bank Zrt.1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.számlavezetés
DPD Hungária Kft.1158 Budapest, Késmárk utca 14/bfutárszolgálati tevékenység
GLS General Logostics Systems Hungary Kft.2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.futárszolgálati tevékenység
TNT Express Hungary Kft.1185 Budapest, nemzetközi Repülőtér 1-es Terminálfutárszolgálati tevékenység
Magyar Posta ZRT.1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.futárszolgálati tevékenység
Salgó-Mustármag Oktatási és Informatikai Kft.3100 Salgótarján, Forgách Antal u. 87.Tárhely szolgáltatás

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

5. Sütik (cookie-k) és nyomon követés

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (ún. sütit) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis szövegfájlt – küld a Szolgáltató a Látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A cookie-k célja:

 • A Weboldalon a webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele.
 • A Weboldalon a bejelentkezések lehetővé tétele a következő szolgáltatások használatához: galéria, fórum, apróhirdetések, termék értékelések, saját profil, saját megrendelések, stb.
 • Nagyobb felhasználói élmény, és kényelmi szolgáltatások biztosítása a Látogató számára, úgymint az utoljára megtekintett termékek megjelenítése, a galéria elsötétített hátterének és elrejtett keresőmezőinek megjegyzése, stb.
 • Látogatói statisztikák készítése a Google Analyics szolgáltatás használatával.
 • Facebook oldalunk híreinek megjelenítése a Weboldalba ágyazott dobozban.
 • Annak nyilvántartása, hogy a Látogató engedélyt adott-e a cookie-k használatára.

A Weboldal nem használ cookie-kat a Látogató előzetes hozzájárulása nélkül.

A Látogató cookie-k használatához való hozzájárulásakor egy "tcb" nevű cookie keletkezik, melynek "1" az értéke, és 365 napig őrződik meg a Látogató böngészőjében. Vagyis a Látogató cookie-k használatához való hozzájárulása 365 napra szól. A Látogató bármikor visszavon-hatja a Weboldal számára a cookie-k használatára tett hozzájárulását a Weboldal láblécében található "Sütik törlése" gomb megnyomásával. A legtöbb böngészőben a cookie-k manuálisan is törölhetők, jellemzően az adatvédelmi beállításoknál vagy az előzményeknél. A böngészője ezen funkcióiról jellemzően a böngésző "Segítség" menüpontja alatt találhat további információkat.

A látogatói statiszta készítéséhez a Weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja. A látogatói statisztika alapját képező személyes adatok kezelője a Google (Google LLC). A Castell Nova Kft. a Google által kezelt személyes adatokhoz nem fér hozzá, csak az azokból a Google által készített látogatói statisztikához. Ezen látogatói statisztikát a Castell Nova Kft. a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztésére, nagyobb felhasználói élmény nyújtására, és a piaci viszonyok jobb megértésére, azokhoz való igazodáshoz használja.

A Google Adatvédelmi Irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

További információ a Google Analytics szolgáltatásról: https://www.google.com/analytics/

A Weboldal használja a Facebook Page Plugin szolgáltatást annak érdekében, hogy a Facebookon megjelenő hírek minél szélesebb körben eljussanak a Weboldal látogatóihoz. A Facebook Page Plugin is használ cookie-kat. A Weboldalon a Facebook Page Plugin csak a cookie-k engedélyezése után jelenik meg.

További információ a Facebook Page Plugin-ról: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/

A Facebook Adatkezelési Szabályzata: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Facebook és a GDPR: https://www.facebook.com/business/gdpr

A Facebook bővítmények letiltása:

https://www.facebook.com/help/211829542181913?helpref=faq_content

A Weboldal láblécében található "Sütik törlése" gomb megnyomásával a Google Analytics szolgáltatás használtával a Látogatóról korábban gyűjtött és a Google által kezelt adatok nem törlődnek. A Google Analyitcsben tárolt, a statisztika alapjait képező személyes adatok azok rögzítése - vagyis az adott oldallátogatás - után 50 hónappal automatikusan és véglegesen törlődnek.

A Társaság által alkalmazott cookie-k:

    - Munkameneti (session) cookie-k: Ezen cookie-k a látogatás után a Látogató böngészőjének bezárásával automatikusan törlődnek. Pl.: a vásárláshoz, bejelentkezéshez, legutóbb meg-tekintett termékek megjelenítéséhez használt cookie-k.

    - Megadott időtartamra szóló cookie-k: Ezen cookie-k a létrehozásukkor beállított lejárat után törlődnek a Látogató böngészőjéből. Pl.: Látogató elfogadta a sütik használatát (365 na-pig él), galéria sötét hátterének megjegyzése (365 napig él), Google Analytics cookie-k (további információ:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen ezen honlapon folytatott tevékenységéről, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

6. Egyéb adatkezelési kérdések

Telefonos beszélgetéseket a Szolgáltató nem rögzít.

Telefonos beszélgetések során elhangzottakról feljegyzés készülhet, melyek során az érdeklődő nevét, telefonszámát és elhangzottak rövid leiratát a Szolgáltató írásban rögzítheti.

Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Info. tv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, a beszélgetésről feljegyzés készülhet.

 Abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

7. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció nélküli vásárlás során és regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a vásárlással ill. a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A tavcso.hu rendszer a Felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat nem naplózza.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (kezelt adatai köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meg-határozásának szempontjairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel össze-függő tevékenységéről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá személyes adatai továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről) díjmentesen
 • kérheti a Társaság által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, díjmentesen
 • a kötelező adatkezelés kivételével tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását, díjmentesen

A Társaság a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül 30 napon belül, közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás díj-mentes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be az érintett.

Ha kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó Társaság figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel.

A már megfizetett díjat a Társaság visszatéríti, ha megállapítást nyer, hogy az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 • az adatkezeléshez általa megadott hozzájárulás tetszőlegesen bármikor visszavonhatja
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • adatkezelésre vonatkozó jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyelő hatóságnál panaszt tehet (bővebb tájékoztatás: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhet. Külföldi állampolgársága esetén, panaszával a lakóhelye szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhat.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400,

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

Honlap: https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A pert – választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatom.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén, első sorban békés úton, közvetlenül a Társaságot megkeresve, azzal egyeztetve kísérlem meg a probléma megoldását.

A felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal csak a Társasággal történt közvetlen egyeztetés eredménytelensége esetén fordulok.

9. Az adatbiztonsági tájékoztatás

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adat-kezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira s szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel garantálja az általa kezelt személyes adatok biztonságát.

Az adatkezelő megfelelő intézkedések meghozatalával gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék a személyes adatokat.

Az adatkezelő adatbiztonság terén tett intézkedései biztosítják, hogy a személyes adatok természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

10. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.tavcso.hu weboldalon történik.

Sopron, 2018. május 25.

………………………………….

CASTELL NOVA Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.

Szabó Sándor Zsolt

ügyvezető

Astronomical telescopes up to 100 Euros
Astronomical telescopes between 100 and 200 Euros
Microscope offer up to 200 EurosDiscount

114/500 SkyWatcher Newton on AutoTrack-GoTo mount
114/500 SkyWatcher Newton on AutoTrack-GoTo mount
Stock avalability
Budapest shop:
Limited stock (1 piece). Please contact our colleagues before ordering: +36-1-202-5651
Delivery:
Delivery in 24-48 hours
Bp. shop:Limited stock
Delivery:Delivery in 24-48 hours
-20% 299.50 €
15mm LEW GoldLine FV=66 deg
15mm LEW GoldLine FV=66 deg
Stock avalability
Budapest shop:
Continuously in stock (4+ pieces)
Delivery:
Delivery in 24-48 hours
Bp. shop:Continuously in stock
Delivery:Delivery in 24-48 hours
-37% 30.94 €
Magellan eyepiece 8mm wide angle FV=60 deg
Magellan eyepiece 8mm wide angle FV=60 deg
Stock avalability
Budapest shop:
Continuously in stock (4+ pieces)
Delivery:
Delivery in 24-48 hours
Bp. shop:Continuously in stock
Delivery:Delivery in 24-48 hours
-30% 30.19 €
7mm LACERTA Ultra Wide Angle FV=82 deg
7mm LACERTA Ultra Wide Angle FV=82 deg
Stock avalability
Budapest shop:
Continuously in stock (4+ pieces)
Delivery:
Delivery in 24-48 hours
Bp. shop:Continuously in stock
Delivery:Delivery in 24-48 hours
-37% 98.16 €
72/432 Lacerta ED APO with Octo focuser in alu case
72/432 Lacerta ED APO with Octo focuser in alu case
Stock avalability
Budapest shop:
Continuously in stock (4+ pieces)
Delivery:
Delivery in 24-48 hours
Bp. shop:Continuously in stock
Delivery:Delivery in 24-48 hours
-23% 465.24 €
1-2-3 and I will be astronomer
1-2-3 and I will be astronomer
Stock avalability
Budapest shop:
Continuously in stock (4+ pieces)
Delivery:
Delivery in 24-48 hours
Bp. shop:Continuously in stock
Delivery:Delivery in 24-48 hours
-13% 90.32 €

Our Latest News on Facebookon