Színszűrők és kontraszterősítő szűrők tulajdonságai és használatuk

A különböző színű szűrőket az okulárba becsavarva a bolygók felszíni részleteinek kontrasztját tudjuk megnövelni. Az alábbi listában megtaláljuk, melyik színt mire tudjuk használni.


Színszűrők tulajdonságai és használatuk#8 Világossárga (83% áteresztés) Kiemeli a vörös és narancssárga részleteket a Jupiter felhősávjaiban. Hasznos a Marson megfigyelhető részletek kontrasztjának emelésében, illetve az Uránusz és Neptunusz korongjának megpillantásához nagyobb műszerekben. Hasznos lehet a holdfelszín apró részleteinek tanulmányozásához.

#11 Sárgászöld (78% áteresztés) Kitűnő a Jupiter korongján levő részletek megfigyeléséhez. A mare-területeket elsötétíti a Marson.

#12 Sárga (74% áteresztés) Kiemeli a vörös és narancs részleteket a Jupiter és a Szaturnusz korongján, míg a kék és zöld tartományokat szinte teljesen kiszűri. A Mars felszínén a vörös és narancs színű alakzatokat kiemeli, a köztük levő kontrasztot megemeli. A marsi atmoszférában segíti a kékes felhők észlelését. 150 mm-es vagy nagyobb műszerekben segítheti a holdi részletek észlelését.

#15 Sötétsárga (67% áteresztés) A marsi felszín részleteinek tanulmányozásához, illetve a sarki jégsapka kiemeléséhez ajánlott. Segít kiemelni a narancs és vörös színű struktúrákat, örvényléseket a Jupiter és a Szaturnusz felhőzetében, és hasznos lehet az alacsony kontrasztú felhők megfigyeléséhez a Vénusz felső légkörében.

#21 Narancs (46% áteresztés) Erőteljesen szűr a kék és a zöld szín tartományában, így megnöveli a kontrasztot a ezen területek, valamint a vöröses-sárgás, vagy narancsszínű régiók között. Kitűnően használható a Mars megfigyeléséhez. A különböző albedóalakzatok közötti határokat egyértelműbbekké teszi. Megemeli a felhősávok közötti kontrasztot a Jupiteren, elősegíti a Nagy Vörös Folt észlelését. Valamivel magasabb kontrasztot biztosít, mint a #15-ös számu szűrő.

#23A Világospiros (25% áteresztés) Kedvelt szűrő a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz megfigyeléséhez. Az alacsonyabb áteresztés miatt legalább 130 mm-es, vagy ennél nagyobb átmérőjű távcsövekkel használható. A #21-es és #15-ös szűrőhöz hasonló célokra használható fel, azoknál valamivel határozottabb kontrasztot biztosít. Megfelelő szűrő a Merkúr és a Vénusz nappali észleléséhez, mivel jelentősen megemeli a kontrasztot a bolygók és a kék színű égbolt között.

#25A Vörös (14% áteresztés) Ez a szűrő erőteljesen blokkolja a kék és zöld tartományba esõ hullámhosszakat, így igen erős kontrasztot biztosít a Jupiter felhősávjainak megfigyelésekor. Igen hasznos a Mars sarki jégsapkáinak és sötétebb mare-területeinek észleléséhez.

#38A Sötétkék (17% áteresztés) Jó szolgálatot tesz a Jupiter megfigyelésekor, mivel erőteljesen szűr a vörös és narancs tartományokban, amivel jelentősen emeli a kontrasztot a felhősávok és a Nagy Vörös Folt megfigyelésekor. Jól használható a marsi felszín alakzatainak,jelenségeinek megfigyeléséhez (mint például a porviharok), és megemeli a kontrasztot a Szaturnusz gyűrűrendszerének vizsgálatakor. A Vénusz észleléséhez igen jó választás, jelentősen emelheti a kontrasztot a bolygón nehezen megfigyelhető felhőstruktúrák észlelésekor.

#47 Ibolya (3% áteresztés) Nagy mértékben szűri a vörös, sárga és zöld hullámhosszakat, így hasznos a Mars sarki jégsapkáinak megfigyeléséhez. A legjobb színszűrő a Vénusz megfigyeléséhez (15 cm-es átmérő felett), mivel igen csekély fényt ereszt át, csökkenti a bolygó fényességét, ugyanakkor a felsőlégkörében megjelenő alakzatok kontrasztját megemeli. A holdfelszín részleteinek tanulmányozásához is használható. A Jupitert és holdjait igen érdekes látvánnyá teszi.

#56 Világoszöld (53% áteresztés) Jó választás a Mars sarki jégsapkáinak megfigyeléséhez, valamint a sárgás színű porviharok észleléséhez. Megemeli a kontrasztot a Jupiter felhőzetének kék és vöröses tartományai között.

#58 Zöld (24% áteresztés) Erőteljesen szűr a vörös és kék tartományokban, így megemeli a Jupiter felsőlégkörében levő struktúrák kontrasztját. Hasznos a Szaturnusz sarki felhősávjainak észleléséhez is. Nagy mértékben emeli a Mars sarki jégsapkáinak kontrasztját, és jelentősen megkönnyíti a Vénusz felhőzetében felbukkanó alakzatok észlelését.

#80A Kék (30% áteresztés) Jól használható általános célú szűrő. Minden bizonnyal a legjobb választás a Jupiter és a Szaturnusz megfigyeléséhez. Nagyon kiemeli a Jupiter felhőrendszerében megfigyelhető alakzatok közötti kontrasztot, beleértve a Nagy Vörös Foltot is. A Szaturnusz esetében elsősorban a sarki felhősávok kiemelésében segít, de hasznos lehet a Hold megfigyelésénél is.

#82A Világoskék (73% áteresztés) A #80A-hoz hasonlóan kiemelkedő általános célú szűrő, jól használható a Jupiter, a Mars, a Szaturnusz és a Hold esetében. Világos árnyalata révén bár segít a kontraszt emelésében, nem csökkenti számottevően a beérkező fény mennyiségét.

Neutrálszűrő (0,3-0,9-es denzitás, 50-13% áteresztés) Ezek a szűrők egyenletesen eresztik át minden hullámhossztartomány fényét, így kitűnő eszközök a csillogás csökkentésére, vagy a túlságosan fényes holdfelszíni részletek tanulmányozásához telehold környékén. Fényes, szoros kettőscsillagok felbontásához is hasznos lehet.Üstökösszűrő Elsősorban a cianogén (CN) hullámhosszán ereszt át, amelyet jellemzően az üstökösök feje és csóvája bocsát ki. Az üstökösöknél is javulás érhető el a CLS és UHC szűrők használatával.

UV/IR blokkszűrő A legmegfelelőbb ultraibolya és infravörös blokkszűrő, amely ionsugár segítségével felvitt, igen kemény rétegeket és jó minőségű optikai üveget tartalmaz. Ideális választás webkamerák és CCD kamerák számára. A szűrő igen határozott levágást mutat a 690nm-es hullámhosszon, mindamellett teljesen átereszti a látható vörös fény tartományát, beleértve a különösen fontos 656nm-es, Hidrogén-alfa vonalat, ugyanakkor megakadályozza, hogy a nem megfelelően fókuszált infravörös sugárzás tönkretegye a felvételt. ”L” (Luminance, fényesség) sávszűrőként is használható RGB szűrőkészlet mellett. A szűrő használatakor nem jelentkeznek szellemképek (rendkívül hatékony tükröződés-csökkentő bevonatokkal rendelkezik), amelynek révén tűéles csillagokat eredményez, illetve megőrzi bolygók apró részleteit is.

Contrastbooster/Minusviolet A szűrő nagy mértékben emeli a kontrasztot, ugyanakkor megszünteti a távcső színhibájából adódó kékes-lilás halókat, amelyek rendszerint a fényes részletek körül jelentkeznek (fényes holdrészletek, illetve fényes bolygókorongok), akromatikus lencsés távcsövek használata során. Többrétegű bevonata 95%-os fényáteresztést biztosít. Hold- és bolygóészleléshez más típusú távcsövekhez is ajánlott kiegészítő, mivel a kontraszt növelésével a felszíni részletek jobban láthatóakká válnak, ide értve például a gázóriások felsőlégkörének szerkezetét is.

Fringe Killer Akromatikus refraktorát szinte színhiba-mentes lencsés műszerré változtathatja ezzel a szűrővel. A Fringe Killer a lehető legkisebbre csökkenti a nem kívánatos kékes-lilás halokat, ugyanakkor az eredeti kép színvilágát megtartja, ami szintén fontos szempont. A legmodernebb eljárásokkal készített szűrőben majd száz, egymásra felvitt optikai réteg található egy plánparalell, jó minőségű üveg hordozóanyagon, így ez a szűrő nem okoz minőségromlást a látott képen. A szűrő segítségével a kisebb akromatikus refraktorok elméleti nagyítása szebb kép mellett használható ki.

Semi-APO A Baader ajánlata akromatikus refraktorok tulajdonosai számára. A Semi-APO működésére neve enged következtetni: majdhogynem teljesen színhiba-mentes képet eredményez, amelyből hiányoznak az akromatikus refraktoroknál megszokott zavaró, és a kontrasztot rontó kékes-lilás halok a fényes objektumok körül. A Semi-APO lényegében a Fringe Killerhez hasonló, de annál erőteljesebb hatású szűrő, amely szintén neodímium alapokon nyugszik. Hatása hasonló a Fringe Killer és Moon&Skyglow általános szűrő kombinált hatásához, de annál valamivel erőteljesebb.
A Semi-APO szűrő mindkét, előzőleg említett szűrő előnyös tulajdonságait egyesíti. Ez a Baader-féle szűrő minden tekintetben a világ leghatékonyabb “Minusviolet”-típusú szűrője. Rendkívüli hatékonysága és a látott kép természetes színe révén jelenléte egyébként észrevehetetlen az észlelés során, mindazonáltal a színhibát teljesen megszünteti. A kontrasztra, a kép fényességére és a látvány minőségére gyakorolt hatása igen jelentős, még a legkisebb refraktorok esetében is. A továbbfejlesztett neodímium anyagnak köszönhetően a színek kontrasztját is emeli, elsősorban a Jupiter és a Mars észlelésekor.

A Sky-Watcher Moon&Skyglow kontaszterősítő szűrője nevével ellentétben az egyik leghatékonyabb bolygószűrő. Gyenge égboltfénylést is szűr. Ez a hatás köszönhető a kék, illetve az ennél rövidebb hullámhossz teljes szűrésének, illetve egyes színek közötti kontraszt növekedésének. A Jupiter és a Mars képe megőrzi természetes hatását, miközben a kontraszt jelentősen nő.

Bolygó, és Holdmegfigyelés szűrőkkel

 

Merkúr

Kontrasztnövelés főképp nappali megfigyelésnél (bolygó-ég kontraszt) #23A Világospiros

Felszín megfigyelése #25 Vörös, #29 Mélyvörös


Vénusz

Felhőzet megfigyelése #38A Mélykék, #47 Ibolya, #58 Zöld

Kontrasztnövelés főképp nappali megfigyelésnél (bolygó-ég kontraszt) #25 Vörös, #29 Mélyvörös

Terminátor #25 Vörös, #29 Mélyvörös


Hold

Részletek megfigyeléséhez #56 Világoszöld

Felszín kontrasztjának növelése #8 Világossárga, #12 Sárga, #15 Sötétsárga, #80A Kék

Alacsony kontrasztú részletek #82A Világoskék

Fénycsökkentés ND03, ND06, ND09, ND13 Neutrálszűrők


Mars

Színszűrők tulajdonságai és használatukSzínszűrők tulajdonságai és használatukFelhők (főképp a peremen) #15 Sötétsárga

Mare-területek #8 Világossárga, #15 Sötétsárga, #11 Sárgászöld, #21 Narancs, #23A Világospiros, #25 Vörös, #29 Sötétvörös

Kékes-zöldes területek a felszínen #12 Sárga, #23A Világospiros

Porviharok #38A Sötétkék, #56 Világoszöld

Sarki jégsapkák #15 Sötétsárga, #25 Vörös, #29 Sötétvörös, #47 Ibolya, #56 Világoszöld, #58 Zöld, UHC mélyég-szűrő

Alacsony kontrasztú részletek #82A Világoskék


Jupiter

Színszűrők tulajdonságai és használatukSzínszűrők tulajdonságai és használatukFelhőzet #11 Sárgászöld

Felhősávok #8 Világossárga, #15 Sötétsárga, #21 Narancs, #23A Világospiros, #25 Vörös, #29 Sötétvörös, #38A Sötétkék, #56 Világoszöld, #90A Kék

Kivetülések a felhősávokban #80A Kék

Atmoszféra részletei #56 Világoszöld

Vörös-narancsszínű szerkezetek #12A Sárga

Narancs-vörös színű zónák #8 Világossárga

Vörös-kék kontraszt #11 Sárgászöld

Kék-világos kontraszt #25 Vörös

Nagy Vörös Folt #38A Sötétkék, #80A Kék

Galilei-holdak átmenetei #25A Vörös, #29 Sötétvörös

Vörös-kék-világos kontraszt #56 Világoszöld, #58 Zöld

Sarki területek #21 Narancs, #23A Világospiros

Bolygókorong #38A Sötétkék

Alacsony kontrasztú struktúrák #82A Világoskék

 

Szaturnusz

Felhőzet #11 Sárgászöld, #12 Sárga, #25 Vörös, #29 Sötétvörös

Sávok #15 Sötétsárga, #21 Narancs, #23A Világospiros, #38A Sötétkék, #58 Zöld, #80A Kék

Gyűrűk #47 Ibolya

Cassini-rés #11 Sárgászöld

Vörös-kék kontraszt #11 Sárgászöld

Vörös-narancsszínű struktúrák #12 Sárga

Alacsony kontrasztú alakzatok #82A Világoskék

 

Uránusz

Korong látványa #8 Világossárga, #15 Sötétsárga

 

Neptunusz

Korong látványa #8 Világossárga, #15 Sötétsárga


Sánta Gábor, Szabó Sándor

Távcső ajánlat 50000 Ft-ig

Távcső ajánlat 100000 Ft-ig

Mikroszkóp ajánlat 50000 Ft-ig

A legerősebb kezdő távcső


Akciós termékeink

80/400 SkyWatcher Startravel-80 refraktor StarQuest állványon, Starpointerrel, 25mm (16x) és 10mm (40x) Barium okulárokkal, zenittükörrel
80/400 SkyWatcher Startravel-80 refraktor StarQuest állványon
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
-15% 83 990 Ft
114/500 SkyWatcher Skyhawk-1145PS Newton AZ PRONTO (AZ3-R) mechanikán. Tartozékok: StarPointer, Barium20 (25x) és Barium10 (50x) fotóokulár, alumínium háromláb
114/500 SkyWatcher Skyhawk-1145PS Newton AZ PRONTO (AZ3-R) mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Utánszállítás folyamatban
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Utánszállítás folyamatban
-17% 71 700 Ft
90/1250 SkyWatcher Skymax-90 Makszutov-Cassegrain acéllábas NEQ2 mechanikán. Felszereltség: Starpointer, zenittükör, Barium25 (50x) és Barium10 (125x) okulár, zenittükör
90/1250 SkyWatcher Skymax-90 Makszutov-Cassegrain acéllábas NEQ2 mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
-20% 104 160 Ft
102/600 SkyWatcher Startravel-102T refraktor acéllábas NEQ2 mechanikán, Starpointerrel, 25mm (24x) és 10mm (60x) Barium okulárokkal, zenittükörrel
102/600 SkyWatcher Startravel-102T refraktor NEQ2 mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
-15% 129 290 Ft

Legfrissebb híreink a Facebookon