Mély-ég szűrők

CLS szűrők (CLS, LPS)
Jól használhatóak halvány ködösségek közepesen fényszennyezett helyről való észleléséhez. A mesterséges fényforrások (higany- és nátriumlámpák, neonfények) hullámhosszait kiszűrik, a többi tartományban azonban szinte teljesen áteresztenek. A legtöbb mély-ég objektum megfigyelésére alkalmasak, de leginkább széles spektrumú objektumokhoz (galaxisok, csillaghalmazok, reflexiós ködök) javasolt, hiszen ezekhez ez a szűrőtípus az egyetlen, mely jól működik.
Ilyen szűrők pl. az Astronomik CLS, Castell CLS, IDAS LPS-D1, vagy IDAS LPS D2.

UHC (Ultra High Contrast, Nagyon Magas Kontrasztú) szűrők
Emissziós ködök, szupernóva maradványok és planetáros ködök megfigyelésére szolgáló általános magas kontrasztú szűrők. Az égi háttér és az objektumok között nagy kontrasztkülönbséget hoznak létre (a háttér fényét lecsökkentik, míg az objektum fényét megtartják), így sokkal halványabb ködösségek is megpillanthatóak, illetve sokkal könnyebben, részletesebben láthatóak.
A szűrők a kétszeresen ionizált oxigén (496 és 501 nm), a hidrogén beta-vonalában (486 nm) és a hidrogén alfa-vonalában (656 nm) eresztenek át, amelyeket a planetáris ködök, emissziós ködök és szupernóva maradványok bocsátanak ki. Emellett a nem ehhez tartozó hullámhosszakat blokkolják, amibe beletartozik a zavaró fényszennyezés, vagy a légkörfény által kibocsátott sugárzás. Így az említett objektumtípusoknál fényszennyezett és sötét égről is segítik a megfigyelést az égi hátteret tovább csökkentve (és a kontrasztot növelve).
Az UHC szűrők a CLS szűrőknél keskenyebb áteresztéssel rendelkeznek. Ennek köszönhetően az égi háttér észrevehetően sötétebb, míg a ködösségek kontrasztosabban jelennek meg.

Oxigén III szűrő (OIII)
Igen keskeny sávú áteresztő szűrő (8-12 nm), amely az oxigén kétszeresen ionizált vonalait (496nm és 501nm) engedi át. Planetáris ködökhöz nagyon jó választás, de nagyon sok emissziós köd és szuernóva-maradvány is "megtáltosodik" egy OIII szűrővel. Általánosságban elmondható, hogy az UHC szűrőnél erősebb kontrasztot ad, viszont kisebb számú objektumhoz működik (hiszen nem mindegyik emissziós köd sugároz az OIII vonalaiban). Így valamivel kevesebb számú objektumnál, ott viszont annál hatékonyabban tudjuk használni. Majdhogynem a fotókra emlékeztető képet ad például a Csiga-, a Gyűrűs-, a Súlyzó-, és az Orion-ködről, valamint számos más ködről. Egy közepes vagy nagyobb távcsővel (13-20 cm, rövid fókusszal, max. f/5), sötét égen és OIII szűrővel még az igen halvány Sharpless ködösségek is megfigyelhetők vizuálisan.

Hidrogén béta szűrő
Ez a keskenysávú áteresztő szűrő a hidrogén béta vonalára (486 nm) van optimalizálva. Kitűnő választás például a Lófej- és a Kalifornia-köd észleléséhez, ugyanakkor sok halvány ködösség kizárólag ezzel a szűrővel válik láthatóvá. Akár sötét égen, akár fényszennyezett égen kiváló hatékonysággal dolgozik, egyaránt javasolt nagy átmérőjű, vagy kicsi távcsövekhez. A Barnard-ív pl. egy 5 cm-es távcsővel 8-10x-es nagyítás mellett, H-béta szűrővel látható!

Üstökösszűrő
Elsősorban a cianogén (CN) hullámhosszán ereszt át, amelyet jellemzően az üstökösök feje és csóvája bocsát ki. Az üstökösöknél is javulás érhető el az LPR, Deep Sky és UHC szűrőkkel.

UV/IR szűrő
A legmegfelelőbb ultraibolya és infravörös blokkszűrő, amely ionsugár segítségével felvitt, igen kemény rétegeket és jó minőségű optikai üveget tartalmaz. Ideális választás webkamerák és CCD kamerák számára. A szűrő igen határozott levágást mutat a 690nm-es hullámhosszon, mindamellett teljesen átereszti a látható vörös fény tartományát, beleértve a különösen fontos 656nm-es, Hidrogén-alfa vonalat, ugyanakkor megakadályozza, hogy a nem megfelelően fókuszált infravörös sugárzás tönkretegye a felvételt. ”L” (Luminance, fényesség) sávszűrőként is használható RGB szűrőkészlet mellett. Tűéles csillagokat eredményez. A szűrő használatakor nem jelentkeznek szellemképek (rendkívül hatékony tükröződés-csökkentő bevonatokkal rendelkezik), amelynek révén tűéles csillagokat eredményez, illetve megőrzi bolygók apró részleteit is.

Contrastbooster/Minusviolet
A szűrő nagy mértékben emeli a kontrasztot, ugyanakkor megszünteti a távcső színhibájából adódó kékes-lilás halokat, amelyek rendszerint a fényes részletek körül jelentkeznek (fényes holdrészletek, illetve fényes bolygókorongok), akromatikus lencsés távcsövek használata során. Többrétegű bevonata 95%-os fényáteresztést biztosít. Hold- és bolygóészleléshez más típusú távcsövekhez is ajánlott kiegészítő, mivel a kontraszt növelésével a felszíni részletek jobban láthatóakká válnak, ide értve például a gázóriások felsőlégkörének szerkezetét is.

Fringe Killer
Akromatikus refraktorát szinte színhiba-mentes lencsés műszerré változtathatja ezzel a szűrővel. A Fringe Killer a lehető legkisebbre csökkenti a nem kívánatos kékes-lilás halokat, ugyanakkor az eredeti kép színvilágát megtartja, ami szintén fontos szempont. A legmodernebb eljárásokkal készített szűrőben majd száz, egymásra felvitt optikai réteg található egy plánparalell, jó minőségű üveg hordozóanyagon, így ez a szűrő nem okoz minőségromlást a látott képen. A szűrő segítségével a kisebb akromatikus refraktorok elméleti nagyítása szebb kép mellett használható ki.

Semi-APO
A Baader legújabb ajánlata akromatikus refraktorok tulajdonosai számára. A Semi-APO működésére neve enged következtetni: majdhogynem teljesen színhiba-mentes képet eredményez, amelyből hiányoznak az akromatikus refraktoroknál megszokott zavaró, és a kontrasztot rontó kékes-lilás halok a fényes objektumok körül. A Semi-APO lényegében a Fringe Killerhez hasonló, de annál erőteljesebb hatású szűrő, amely szintén neodímium alapokon nyugszik. Hatása hasonló a Fringe Killer és Moon&Skyglow általános szűrő kombinált hatásához, de annál valamivel erőteljesebb.
A Semi-APO szűrő mindkét, előzőleg említett szűrő előnyös tulajdonságait egyesíti. Ez a Baader-féle szűrő minden tekintetben a világ leghatékonyabb “Minusviolet”-típusú szűrője. Rendkívüli hatékonysága és a látott kép természetes színe révén jelenléte egyébként észrevehetetlen az észlelés során, mindazonáltal a színhibát teljesen megszünteti. A kontrasztra, a kép fényességére és a látvány minőségére gyakorolt hatása igen jelentős, még a legkisebb refraktorok esetében is. A továbbfejlesztett neodímium anyagnak köszönhetően a színek kontrasztját is emeli, elsősorban a Jupiter és a Mars észlelésekor.
Ez a szűrő ugyanakkor az egyik leghatékonyabb Mars-szűrő is egyben, mindenféle távcsőben. Ez a hatás köszönhető a kék, illetve az ennél rövidebb hullámhossz teljes szűrésének, illetve egyes színek közötti kontraszt növekedésének. A Mars képe megőrzi természetes színét.
Neutrál szűrő
Ez a szűrő egyenletesen ereszti át a látható fény minden tartományát, miközben egységesen 13%-át kiszűri. Kitűnő választás fénycsökkentésre, például a 100mm-nél nagyobb átmérőjű távcsövekkel végzett Hold-észlelések során. A szűrő hasznos segédeszköz lehet szoros, erősen eltérő fényességű kettőscsillagok felbontásához is.


A szűrők jellemzőinek áttekintése

Szűrő típusaDeep Sky (LPR)UHCOIIIH-béta
Áteresztés (nm)9022-268-128-10
Optimális kilépő pupilla
(fényszennyezett égen, mm)
0,5-21-42-53-7
Optimális kilépő pupilla
(sötét égen, mm)
1-42-63-74-7


Ahogyan a szűrők áteresztési sávja egyre keskenyebbé válik, az optimális kilépő pupilla mérete növekszik. A szűrővel legoptimálisabban használható okulár kiválasztásához egyszerűen szorozza meg a megadott kilépő pupilla értékeket műszere fényerejével. Például, egy Lumicon H-béta szűrő sötét égen történő használata esetén, egy F/6-os távcsőben: (4-7mm x 6) = 24 és 42mm közötti fókuszú okulárok ajánlottak.

A szűrők felépítése
A szűrők optikailag sík üvegfelületre dielektrikus eljárással felvitt vékony filmrétegekből állnak. Ezen dielektrikus bevonatok több, mint 30 féle változó rétegből állnak. Mindegyik réteg nagyságrendileg a fény hullámhosszának megfelelő vastagságúak, és 2-3 Angrström tartományon belül egyelnetesen vastagok. A Deek Sky szűrők rendkívül kemény elektronsugárral felvitt bevonatot tartalmaznak az üvegfelület egyik oldalán, és különleges tükrözésgátló réteget a másik oldalon. A Deep Sky szűrő kivételével, mindegyik Lumicon szűrő igen kemény bevonattal rendelkezik, így alkohol használatával óvatosan tisztítható. Az UHC, OIII, és H-béta szűrők két részből állnak, amelyben egymásra rétegezett szűrőbevonatok és tükrözésgátló bevonatok váltakoznak mindkét oldal a zavaró tükröződések kiküszöbölése érdekében.

Mechanikai kidolgozás
A szűrők a legtöbb szabványos menettel ellátott okulárba és okulároldali kiegészítőbe becsavarhatók. A menetek szabványos 1,25”-es menetek, illetve a 48mm átmérőjű szűrők esen a szabványos 2” okulárok menetei.

Áteresztés
A Lumicon szűrők kizárják mind az ember által létrehozott, mind pedig a természetes eredetű fényszennyezés zavaró hatását. A higanylámpák által okozott fényszennyezés a 365, 405, 436, 546, 577 és 617nm-es hullámhosszon jelentezik. A nagy nyomású utcai nátriumgőz-lámpák 570, 583, 600 és 617 nm-en sugároznak. A légkör természetes fénylése 558nm-en, illetve sokkal gyengébben 630nm-en jelentkezik. Ennél sokkal kisebb mértékű fényszennyezés jelentkezik a 440nm (kék) és az 540nm (zöld) hullámhosszak között. A Lumicon Deep Sky szűrő 90-100nm-es, széles áteresztéssel rendelkezik ebben a tartományban (441-535nm), amelynek eredményeképpen a csillagokból és a galaxisokból érkező fény nagy részét átereszti a szűrő. Az UHC szűrő keskenyebb, 22nm-es áteresztéssel rendelkezik a 484-506nm-es tartományban. Az OIII szűrő igen keskeny, 11nm-es áteresztése 495-501nm közötti tartományra érvényes. A H-béta szűrő rendelkezik a legkeskenyebb áteresztéssel, ami alig 8nm, a 486nm körüli hullámhosszon. Minél keskenyebb az áteresztés, annál több, a fényszennyezésből eredő fényt szűr ki az eszköz és sötétíti le az égi hátteret. Mindazonáltal a keskenyebb áteresztés halványabb csillagokat is eredményez. A Deep Sky szűrő emelett jó áteresztést biztosít az emissziós ködök által kibocsátott vörös tartománybeli sugárzásra.

Ködök kibocsátási vonalai
Az emissziós ködök esetében a legfontosabb, a látható tartományba eső hullámhossz a kétszeresen ionizált oxigén vonala 500nm körül. A hidrogén-béta ennél jóva gyengébb sugárzást jelent a 486nm hullámhosszon. Az emberi szem számára láthatatlan, de a fotografikus munka során fontos forrás a hidrogén-alfa vörös vonala, valamint az ionizált nitrogén 657nm-en található vonala.

Lumicon szín- és neutrálszűrők
A szűrők igen jó minőségű Schott és Hoya optikai üveganyagokból készülnek, és a legmagasabb kontrasztot biztosítják a bolygók és a Hold észleléséhez. A szűrőket egyedileg, igen gondosan csiszolják, majd polírozzák, mindkét oldalukon nagy áteresztőképességű bevonatot kapnak, amelyek eredményeképp a szűrőkre 100%-os élettartam-garancia vonatkozik.
Felhasználási területek
Fotografikus felhasználásra: Deep Sky, Hidrogén-alfa, UHC, esetleg OIII
Vizuális felhasználásra: UHC, Oxigén III, Hidrogén béta, üstökösszűrők


Csillagok és csillaghalmazok (pl. M13, M11)
Vizuális észleléshez    Deep Sky
Fotografikus munkához    Deep Sky

Diffúz ködök (pl. Lagúna-köd, Fátyol-köd)
Vizuális észleléshez    OIII (fényszennyezett helyről)
    Deep Sky
    UHC (sötét égen)
Fotografikus munkához    Deep Sky

Planetáris ködök (pl. Súlyzó-köd, Gyűrűsköd)
Vizuális észleléshez    OIII (fényszennyezett helyről)
    Deep Sky
    UHC (sötét égen)
Fotografikus munkához    Deep Sky

Halvány planetáris ködök (pl. NGC 7293, Abell 33)
Vizuális észleléshez    OIII
Fotografikus munkához    OIII, UHC

Reflexiós ködök (pl. Plejádok, Trifid-köd)
Vizuális észleléshez    Deep Sky
Fotografikus munkához    Deep Sky

Spirálgalaxisok (pl. M33, M101)
Vizuális észleléshez    Deep Sky
Fotografikus munkához    Deep Sky

Halvány ködösségek (pl. Csiga-köd, Rozetta-köd, Észak Amerika-köd)
Vizuális észleléshez    OIII (fényszennyezett helyről)
    Deep Sky
    UHC (sötét égen)
Fotografikus munkához    Deep Sky

Rendkívül halvány ködösségek (pl. Kalifornia-köd, Lófej-köd)
Vizuális észleléshez    H-béta
Fotografikus munkához    Night Sky H-alfa
    Deep Sky

 

Távcső ajánlat 40000 Ft-ig
Távcső ajánlat 80000 Ft-ig


Mikroszkóp ajánlat 50000 Ft-ig

Akciós termékeink

8 mm-es Magellan okulár 60 fokos látómezővel
8 mm-es Magellan okulár 60 fokos látómezővel
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Folyamatosan raktáron (4+ db)
Kiszállítás futárral:
Kiszállítás 24-48 órán belül
Bp. üzl.:Folyamatosan raktáron
Kiszáll.:Kiszállítás 24-48 órán belül
-30% 9 660 Ft
7mm-es LACERTA Ultra Wide Angle okulár (82 fokos látómezővel)
7mm-es LACERTA Ultra Wide Angle okulár (82 fokos látómezővel)
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Korlátozott raktárkészlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Kiszállítás futárral:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Bp. üzl.:Korlátozott készlet
Kiszáll.:Korlátozott készlet
-30% 34 930 Ft
70/500 SkyWatcher Mercury-705 refraktor EQ1 mechanikán (StarPointerrel, Barium25 (20x) és Barium10 (50x) okulárokkal, zenittükörrel)
70/500 SkyWatcher Mercury-705 refraktor EQ1 mechanikán (StarPointerrel, Barium25 (20x) és Barium10 (50x) okulárokkal, zenittükörrel)
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Folyamatosan raktáron (4+ db)
Kiszállítás futárral:
Kiszállítás 24-48 órán belül
Bp. üzl.:Folyamatosan raktáron
Kiszáll.:Kiszállítás 24-48 órán belül
55 800 Ft

Legfrissebb híreink a Facebookon