Mély-ég objektumok egy 127/1500-as MC távcsővel

SkyWatcher 127/1500 MC tesztelése

Ebben a cikkben egy 127/1500-as Makszutov-Cassegrain távcsõvel szerzett tapasztalatokról esik szó. A mûszer bemutató darab volt a Budapesti Távcsõ Centrumban, nem választott optika, így valószínûleg híven tükrözi az átlagot.

 

 A távcsõ EQ3 mechanikán (még a régi kék színű tubus, amit a gyár 2009-ben Black Diamondra cserélt)

 Külalak

A távcsõ elsõ ránézésre is szép, kellemes mûszer, mely rövid (kb. 35 cm hosszú) tubusa és alig 3 kg-os súlya miatt egy nagyobb hátizsákban is szállítható. A precíz korrekciós lemez és a masszív fõtükör-tartó komoly mûszer benyomását kelti. A kihuzat 1,25”-os, zenittükörrel vagy hosszabbító toldattal használható (én csak zenittükörrel használtam). A fókuszálás – mint minden hasonló mûszernél – a fõtükör mozgatásával valósítható meg, a fókuszírozó hiánya tovább növeli a kompaktság érzetét. A tubus kék festése szép, rajta a szokásos fekete felirat, a mûszeradatok azonban csak egy pici címkén kaptak helyet. A távcsõ végén nincs harmatsapka, amit sajnos nem nagyon értek, a zárt tubus belül ugyan nem párásodik, de a korrekciós lencse igen! Valamit azonban tudhattak a gyártók, mivel az ég alatt nem az történt, amire elõre számítottam: vagyis hogy öt perc múlva úszni fog a párában a lencse, hanem meglepõen sokáig bírta. Sejtéseim szerint a homorú felület elõtt kialakuló turbulenciák okozzák a jelenséget. Ennek ellenére egy normál nyáréjszaka során kétszer is lepárásodik, vagyis érdemes házi készítésû harmatsapkával ellátni.

Állvány és stabilitás

A távcsövet többféle állványon, mechanikán hozzuk forgalomba, melyek mindegyike megfelelõ stabilitást biztosít. Gyárilag felszerelt prizmasínnel rendelkezik, tubusgyûrû felszerelése nem teljesen lehetetlen, de egyáltalán nem szükséges. A sínen fotomenet is található, vagyis lehetõség van a mûszert fotoállványra rögzíteni. Bár a hosszú effektív fókusz, és az elérhetõ nagyobb nagyítások miatt nem ez a legkézenfekvõbb módja a rögzítésének, én mégis kipróbáltam. Egy régi NDK állványra tettem a csövet és beállítottam néhány objektumot a legkisebb, 50x-es nagyítással. Az állvány remegett ugyan, de viszonylag hamar lecsillapodott, és az is nagyon szépen látszott, hogy nagyon jól el van találva a távcsõ súlypontja. Még 100x-os nagyítással is lehetett dolgozni vele (épp, hogy csak). Teherbíróbb fotoállványon bizonyára jobban használható.

Ennek ellenére a mûszert érdemes egy stabilabb, lehetõleg EQ3-as állványra szerelni, vagy ami még jobb, egy félkarú, multifunkciós GOTO mechanikán használni. Így egy messzemenõen profi távcsövet kapunk, mely elegendõen nagy teljesítményû nem csak a legfényesebb, hanem sok halvány égitest felkereséséhez is.

Használhatóság, kényelem

A távcsõhöz red dot vagy 6x30-as keresõ tartozik, de véleményem szerint megérdemel egy 9x50-est, bár ekkor a tubus összsúlya kissé megnõ, forgatónyomatéka pedig jelentõsen módosíthatja a kiegyensúlyozást. A rövid tubus miatt az objektumok beállítása kissé tovább tartott, mint más távcsövek esetében, de még keresõ nélkül is sikerült a Jupitert megtalálni. A hosszú fókusz miatt a legkisebb nagyítás, amit reálisan elérhetünk, kb. 40-50x-es (32 mm-es Plössl okulárral 50x), és mivel kihuzata 1,25”, sajnos le kell mondani a több fokos látómezõkrõl. Értelemszerûen ezért a nagyobb ködök (Észak-Amerika, IC 1396, IC 1318) nem jöhetnek szóba, de ezek amúgy is elég nehezen láthatóak. A Plössl okulárral elérhetõ 67’-es LM meglehetõsen kellemes, még a közepes méretû ködök sem lógnak ki belõle, és nem esnek szét. A fókuszálás sajnos nem teljesen mentes az MC és SC típusú távcsövekre jellemzõ image-shift-tõl (tükörtámolygás), de nem is zavaró, ha valaki nem erre koncentrál, fel sem tûnik. Egy átlagos fogasléces kihuzat is hasonló imbolygást okoz.

A teleszkóp belseje azonban hagy kívánnivalókat maga után. A fõtükörbõl egy hosszú, a tubushossz felének megfelelõ hosszúságú csõ nyúlik ki, mely a tubus belsõ falát hivatott árnyékolni és meggátolni az onnan szóródó fény bejutását. Ezért a tubus belseje fényes fekete festést kapott (mondván, hogy úgyis kitakarja a csõ), s ezen nagymértékben szóródik a fény. Meg kell jegyezni, hogy az árnyékolócsõ jól teljesít, hiszen teljesen kitakarja a tubus falát. A szóródó fény azonban a fõtükörrõl és a lencse felületérõl visszaverõdve káros reflexiókat okoz, melyek a fényesebb égitesteknél (Jupiter, Vega) beállításkor mozgó fényes hurkok formájában jelentkeznek, míg az égitest a LM-n kívül van. Ez a jelenség csak kisebb nagyításnál volt feltûnõ, és halványabb égitesteken nem is látszott. Csillagászati objektumok szemlélésekor nem vettem észre emiatt kontrasztcsökkenést, de a nappali munkát kissé rontotta a szóródó fény. Ez a távcsõ azonban elsõsorban nem nappali észlelésre készült.

 Optikai teljesítmény

A távcsõ kitakarása – ránézésre – kb. 30 százalék körüli, ami kategóriájában általánosnak tekinthetõ. Ennek megfelelõen képe kissé lágyabb egy refraktornál vagy reflektornál, amit saját 130/650-es távcsövemmel összevetve közvetlenül is megállapítottam. A kép lágyabb volt, de jól és pontosan fókuszálható (egy kis jusztírozást még talán elbírt volna). Ami különös, hogy a 80/600-as apokromátom éles képéhez szokott szememnek újszerû és mégis nagyon szép a kép. Nem tudom, mi az oka, de számos mélyég-objektum egyértelmûen az MC-vel volt szebb, és nem 130/650-es mûszeremmel (bár a 130/650 picit többet tudott határfényesség terén, és a kép is kontrasztosabb volt). Csillagteszt híján csak a látványra támaszkodhatok, amikor azt mondom, hogy a távcsõ optikailag nagyon jó. Persze van más módja is, hogy errõl meggyõzõdhessünk. Például vegyük szemügyre a Jupitert nagy nagyítással. Sajnos a nyárvégi rossz seeing nem engedi 50x felé a mûszert az elsõ este, de a bolygó kontrasztosan, szépen jelenik meg holdjaival együtt. Néhány nappal késõbb már sokkal szebb a kép, a nagyítást bátran lehet 100x körülig fokozni (a seeing megint közbeszólt), nyugodtabb estéken 150-200x körül lehet az értelmes nagyítás felsõ határa. Ekkor azonban már nagyon kevés a fény, ezért véleményem szerint nem érdemes sokkal 100x felé menni, a részletek már ekkor is tisztán látszanak. A Hold felületén el lehet tévedni a rengeteg kráter és völgy, dóm, lávagerinc között, de a Hold minden távcsõvel nagyon szép.

Az optika igazi arca akkor mutatkozott meg, amikor beállítottam az NGC 6818-at, a Sagittarius fényes planetáris ködét (lásd a rajzon).

 

A részletrajz 250x-es nagyítással mutatja az NGC 6818-at (PL, Sgr). Sánta Gábor munkája, a gyûrûs ködöcske mindössze 20” átmérõjû

A 20”-es ködöcske 9 magnitúdós, és emiatt igényli a nagyítást. Eretnek módon 250x-ig (!) zavartam fel a nagyítást egy 6 mm-es Planetary okulár (és benne egy Castell OIII szûrõ) kihuzatba illesztésével. A távcsõben csak a köd és két csillag látszik hosszas szemszoktatás után. A gyûrûs szerkezet azonnal észrevehetõ, abban még kisebb szerkezetek figyelhetõek meg. Egy nagy piros pont a távcsõnek!

Szoros kettõsök felbontása jól jellemzi a távcsöveket. A teszt során a következõ kettõscsillagokat vettem szemügyre 250x-es nagyítással: epsilon1-2 Lyr (2-3”), mü Dra (2,4”), 20 Dra (1,1”), 36 And (0,9”), zeta Aqr (2,1”). Naplóm szerint a hajszállal 1” alatti 36 And „tág réssel bontott, gyönyörû, egyenlõ pár” – vagyis a távcsõ valamivel szorosabb kettõsöket is képes lehet feloldani. A 2”-es Zeta Aqr meg se kottyant a mûszernek, könnyen, másfél-két korongnyi réssel bontja. A kedvezõ tapasztalatok fényében a kis MC a kettõsvadászok kíméletlen fegyvere lehet még a valamivel 1” alatti tartományban is!

 

Néhány holdfelvétel, mely a 127/1500-as Makszutov-Cassegrainnel készült (forrás: Internet)

 Mélyég-objektumok

Jellegébõl adódóan az ember nem azt várja el egy kis Makszutovtól, hogy mélyég-ágyúként teljesítsen, de azt kell mondjam, nagyon alábecsültem e téren a mûszert.

Az elsõként beállított M31-32-110 trió megdöbbentõen szép, bár csak nagy ügyeskedéssel lehet a nagy galaxis magját és a két kísérõt egy LM-ben tartani (lásd a rajzon).

 

Az M31 és M32 Sánta Gábor rajzán (50x, 67’). Az M110 a látómezõ peremén kívülre került, ezért nincs feltüntetve

Az M31 magvidéke foltos, a porsáv látható, megjelenése valahogy szép. Az M32 kerek, fényes foltocska, az M110 halványabb, de jól kivehetõ: benne fél átmérõnyi fényesebb közép. Az elsõ tesztéjszaka 1-es seeingje mellett a Perseus-ikerhalmaz – mely csak nehezen fér el a látómezõben – eléggé csalódást kelt. Az NGC 457 (Bagoly-halmaz) viszont kisebb átmérõje és szép csillagkörnyezete miatt lenyûgöz: ezt a csillaghalmazt most látom a legszebbnek, ezzel a távcsõvel! Tény és való, hogy az egész teszt során a legszebb látványt az M31 trió és az NGC 457 nyújtotta. A halmaz tökéletesen felbontható, ahogy az a mellékelt rajzon is látszik.

 

A Bagoly-halmaz nyújtotta a legszebb látványt a mélyég-objektumok között a távcsõben (100x, 42’), mutatva, hogy a mûszer elsõsorban a közepes méretû, fényesebb nyílthalmazok megfigyelésekor teljesít kitûnõen

A következõ néhány augusztusi éjszakát a távcsõ társaságában töltöttem, és sorra vettem a nyári és kora õszi égbolt fényesebb-halványabb mélyég-objektumait.

M57: fényes, szép füstkarika, a nagyítás egészen 167x-ig fokozható.

M13: minden nagyítással szép, de a legszebb 100x-sal: a halmazban egész felületén csillagok látszanak, nagyon szépen bomlik.

M8: a 25 fokra lévõ, 60%-os Hold miatt egy OIII szûrõvel észleltem, a köd így persze nem volt a legjobb formában, de nagyszerûen látszott a „Lagúna” alak.

M17: OIII szûrõvel rettentõen szép és kontrasztos, a nyár egyik legszebb M17-látványa!

M11: Nagyon szépen bontja, a csillagok halványak, de épp ez adja szépségét, közepes nagyítással a halmaz halója bársonyosnak tûnik, nagyobb nagyítással részben fel is bomlik.

NGC 7063: A Hattyú kissé ismeretlenebb nyílthalmaza szép látvány, könnyen rajzolható nagy nagyítással.

NGC 7217: A Pegasusban látszó 10-11m-s galaxis semmi gondot nem okoz, nagyon könnyen látszik.

 

NGC 7217:  A Pegasus kissé halványabb, ismeretlenebb galaxisa (kb. 11m), mely nagyon szépen látszott a kis MC-ben mint kisméretû, ovális folt, fényesebb középpel. A távcsõ még halványabb galaxisokat is megmutathat, mert ez a rajz városi égen készült (100x, 42’)

 

A Hattyú jellegtelenebb, de könnyen rajzolható és számomra nagyon szép ötszög alakú csillaghalmaza, az NGC 7063 (167x, 21’)

Ezen az éjszakán rajz készült az NGC 7063-ról, NGC 7217-rõl, NGC 457-rõl, M31-32-rõl és NGC 6818-ról. A távcsõ 50x-es nagyítással még elég világos hátteret ad, ezért ezt sötét égen használhatjuk ki, vagy szûrõt alkalmazhatunk. 100x-sal a legtöbb mélyég-objektum (még a galaxisok is) elég fényes marad ahhoz, hogy a kép ne essen szét, sõt, csillaghalmazokhoz ez a nagyítás volt a legjobb választás. Érdemes ebben a nagyítástartományban egy nagylátószögû okulárt választani hozzá. Nem igaz tehát az elterjedt vélekedés, hogy a Makszutovokkal nem lehet mélyegezni. Nagyon is lehet!

Végezetül néhány pro és kontra a távcsõvel kapcsolatban:

Pro:

- rövid, könnyû tubus
- szállíthatóság
- precíz és tetszetõs kivitel
- remek, bõven diffrakcióhatárolt optika
- jó fénygyûjtõ-képesség
- zárt tubus

Kontra:

- belsõ festés gyenge munka
- árnyékolócsõ belsõ kialakítása nem tökéletes
- image-shift
- kis mérete ellenére komolyabb mechanikát igényel
- kis nagyítás nem érhetõ el

Láthatjuk, hogy néhány gyermekbetegségtõl eltekintve a fõ szempontok alapján nagyon is rendben van a távcsõ.

Amire ajánlható:

- bolygó- és Hold-megfigyelés elsõsorban webkamerával és fényképezõgéppel
- kettõsészlelés
- közepes fényességû üstökösök
- 20-30’-nél kisebb átmérõjû mélyég-objektumok, különösen nyílt- és gömbhalmazok
- ideális túratávcsõ, de inkább csak autós kitelepüléshez

Amire nem kifejezetten alkalmas:

 - változócsillag-észlelés (kis LM, többszörösen felcserélt égi irányok)
- fényes üstökösök (megnézni meg lehet õket, de precíz észlelésükhöz kisebb nagyítás kellene)
- 0,5-1 foknál nagyobb mélyég-objektumok
- mélyég-fotózás

Az MC-k elõnye a szállíthatóság, amit egy kicsit mérsékel a stabil mechanika iránti nagy igényük. Nem univerzális távcsövek, de a legtöbb észlelési területen jól használhatóak.

Akkor válasszuk, ha bolygómegfigyeléshez, vagy gyakori kitelepüléshez komoly teljesítményû, kompakt távcsövet szeretnénk.

 

Sánta Gábor

Távcső ajánlat 40000 Ft-ig
Távcső ajánlat 80000 Ft-ig


Mikroszkóp ajánlat 50000 Ft-ig

Akciós termékeink

Student-12 mono mikroszkóp,  4x, 10x és 40x objektívvel, 45 fokos betekintéssel, diafragmával, két okulárral és változtatható alsó-felső LED megvilágítással
Student-12 mono mikroszkóp, 4x, 10x és 40x objektívvel, 45 fokos betekintéssel, diafragmával, két okulárral és változtatható alsó-felső LED megvilágítással
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Készleten
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Készleten
-15% 26 900 Ft
7mm, 15mm és 23mm SkyWatcher UWA Sky Panorama 82 fokos látómezejű okulár alukofferben
7mm, 15mm és 23mm SkyWatcher UWA Sky Panorama 82 fokos látómezejű okulár alukofferben
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Készleten
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Készleten
-29% 146 625 Ft
130/650 SkyWatcher Explorer-130PS Newton acéllábas NEQ2 mechanikán. Felszereltség: StarPointer, Barium25 (26x) és Barium10 (65x) okulár
130/650 SkyWatcher Explorer-130PS Newton acéllábas NEQ2 mechanikán. Felszereltség: StarPointer, Barium25 (26x) és Barium10 (65x) okulár
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Készleten
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Készleten
-11% 99 900 Ft
TMB 5 mm Planetary II UWA okulár
TMB 5 mm Planetary II UWA okulár
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Készleten
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Készleten
-20% 19 760 Ft

Újdonságaink

60 mm-es demonstrációs Acuter (SkyWatcher) Makszutov távcső Dobson állványon
60 mm-es demonstrációs Acuter (SkyWatcher) Makszutov távcső Dobson állványon
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Készleten
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Készleten
56 700 Ft
90/660 SkyWatcher Evostar refraktor StarQuest mechanikán
90/660 SkyWatcher Evostar refraktor StarQuest mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Minimális készlet
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Minimális készlet
130 600 Ft
70mm-es Acuter Makszutov-Cassegrain spektív állvánnyal
70mm-es Acuter Makszutov-Cassegrain spektív állvánnyal
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Készleten
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Készleten
84 800 Ft

Legfrissebb híreink a Facebookon