Merkúr-átvonulás 2016. május 9-én

Az év egyik legjobban várt csillagászati eseménye a május 9-én hétfőn zajló Merkúr-átvonulás. A látványosság kora délután kezdődik, és napnyugtakor még tart, azaz közel hat órán át lesz megfigyelhető a Merkúr piciny korongja a Nap fényes arca előtt. A bolygó korongja szabad szemmel nem lesz látható, ahhoz túl apró, de 10-szeres nagyítással már észrevehető. A korong alak megfigyeléséhez természetesen nagyobb nagyítás szükséges. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a Nap megfigyeléséhez a távcsőre/látcsőre/képalkotó eszközre megfelelő védőfelszerelés felhelyezése kötelező!

Az idei átvonulás során a Merkúr útja a Nap előtt 7 és fél órán át tart a belépéstől (amikor a Merkúr sötét korongja megjelenik a Nap keleti peremén) a kilépésig (amikor a másik oldalon elhagyja azt), de Magyarországról az utolsó fél órát és a kilépést nem lehet megfigyelni. A belépés lesz számunkra a jelenség legérdekesebb része, mert ekkor különös fényjelenségeket figyelhetünk meg. Az első és a második kontaktus között csak három perc telik el, így kevés idő van nézelődni, fényképezni.

BIZTONSÁGOS NAPMEGFIGYELÉS: Megfelelő szűrő nélküli távcsővel SOHA, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT NE NÉZZÜNK A NAPBA! AZONNALI VAKSÁGOT, SZEMKÁROSODÁST OKOZ! A biztonságos Nap-megfigyeléshez olvassa el cikkünket! Kormozott üveg, hegesztőszemüveg NEM használható, rendkívül balesetveszélyes! Kövesse a linket a Nap-észleléshez alkalmazható biztonságos termékeink eléréséhez! A megfigyeléshez a Baader AstroSolar fóliával ellátott objektívszűrőt, vagy a Herschel-prizmát ajánljuk.

Nagyon fontos a megfelelő szűrők használata az átvonulás megfigyelésekor. A napfogyatkozás-néző szemüvegek most nem használhatóak, hiszen szabad szemmel nem lesz látható az átvonulás. Távcsöves megfigyelés esetén az egyik legbiztonságosabb módszer a kivetítés, amikor a Nap képét a távcsövön keresztül egy fehér lapra vetítjük ki. Ilyen módon egyszerre többen is figyelemmel követhetik a történéseket. Hasonlóan biztonságos módszer a távcsőre szerelhető, gyári szűrők, illetve a megfelelően elkészített, gyári fényvédő rétegből készített szűrők távcsőre felhelyezése. Használható továbbá Heschel-prizma, de ebbe is további szűrőket kell a megfelelő helyre tenni. Szabad szemel, illetve megfelelő védőeszköz nélküli távcsővel szigorúan TILOS az átvonulást megfigyelni!


A Merkúr átvonulása a Nap előtt 2006-ban

 

A tőlünk megfigyelhető kontaktusok és az ezek során megfigyelhető jelenségek a következők:

1. kontaktus: A Merkúr kívülről érinti a napperemet, ezután a Merkúr-korong egyre nagyobb darabja látható a napkorong szélén. A bolygó korongja kisméretű, emiatt nehéz a kontaktus idejének pontos meghatározása, főleg akkor, ha a nyugtalan légkör miatt a napkorong széle is hullámzik. A belépés pozíciószöge Magyarországról nézve 83 fok, így gyakorlatilag szinte pontosan kelet felől (balról vízszintesen, más szóval 9 óra vagy fél tíz irányából érkezik). Ha tükrös távcsővel, vagy zenittükörrel, zenitprizmával észlelünk, nehezebb a keleti irány betájolása. Ekkor egyszerűen kapcsoljuk ki az óragépet, amerre a Nap kimegy a látómezőből arra van nyugat. A Merkúr épp az ellenkező irányból érintkezik a napperemmel. Belépéskor a Nap már túl van a delelésén (azimutja 190 fok). A korong belépése (az első és második kontaktus között) 191 másodpercig tart, ez kicsivel több mint három perc. Mivel az első kontaktus láthatatlan, a belépés elméleti időpontja után 3-5 másodperccel vehető észre a bolygókorong, de ez erősen függ a légköri nyugodtságtól is. Májusban már elég erős a nappali feláramlás, de a Nap 60 fok magasan lesz a horizont felett. Erdős vagy füves területről észlelve napközben nyugodtabb légkörrel találkozhatunk.

2. kontaktus: A Merkúr korongja belülről érintkezik a Nap korongjával, majd elválik tőle. A „fekete-csepp” jelenség miatt várható, hogy röviddel a kontaktus előtt egy sötét híd köti össze a két égitestet, mintha a napperem magához akarná „szippantani” a bolygót. A kontaktus időpontja az, amikor a két égitest alakjából arra következtetünk, hogy éppen érinti egymást a két körív, de jegyezzük fel a „fekete-csepp” láthatóságát és idejét is. A Merkúr gyors mozgása miatt a fekete-csepp rövid ideig fog tartani, ha észlelhető egyáltalán. Általában kisebb távcsővel, kis nagyítással várható a jelenség. Amikor a korong elválik a napperemtől, egy a napfoltoknál sokkal feketébb kört láthatunk, de a kontraszt miatt talán gömbként érzékelhetjük. A korong átmérője 12,07”, nagyjából ötöde mint ami a Vénuszé volt átvonuláskor. A Merkúr a májusi átvonulások idején naptávolban tartózkodik (a Földtől 0,55 CsE-re van), így a korong átmérője most a maximális méretű.

Legnagyobb fázis: Az az időpont, amikor a Merkúr legjobban megközelíti a Nap látszó középpontját. Ez a belépés után három és fél órával várható, 14:55 UT körül. Ekkor válik legjobban érzékelhetővé a Nap hatalmas mérete. Átmérője 1901 ívmásodperc, 157-szerese a Merkúrénak. A Merkúr ekkor 10,5 ívperce lesz a Nap déli peremétől.

Napnyugta: A Nap a jelenség vége előtt nagyjából fél órával lenyugszik, természetesen a keleti országrészben hamarabb. Május lévén a leghamarabb a délkeleti országrészen, legtovább északnyugaton követhetjük a jelenség lefolyását. A Merkúr kilépésének geocentrikus ideje 18:39:13 – 18:42:25. A nyugat-európai városokban a 3. kontaktusra (a Merkúr korong eléri a napperemet) 18:37:20 UT körül, a 4. kontaktusra (a Merkúr elhagyja a Napot) 18:40:35 UT körül kerül sor.

A 2016. május 9-i Merkúr-átvonulás kontaktus-időpontjai

 

A megfigyelések végzése

Helyszín: Magyarország különböző pontjai között túl nagy eltérés nem lesz, bár a nyugaton élőknek kedvez a később nyugvó Nap. A napnyugta időpontjában akár 20-25 perces eltérések is lehetnek. Magyarország északkeleti csücskében (a Nyírségben Tiszabecsnél) 17:56 UT-kor nyugszik a Nap, míg északnyugaton 18:21 UT-kor. Érdemes lesz tehát nyugatabbra és északabbra utazni, hogy minél tovább követhessük a Merkúr sziluettjét a napkorongon. A bolygófotózáshoz hasonlóan a jó kép eléréséhez válogassuk meg az észlelőhelyünket. A belépés idején, délután a felmelegedett levegő miatt ritkább a nyugodt napkép. Napnyugta idején a horizonthoz közel még nyugtalanabb a levegő, ami a rezzenéstelen bolygókép elérését szinte lehetetlenné teszi. Erdős, füves vagy vízparti megfigyelőhely a legjobb választás, távol a lakott területektől.

Ha külföldi megfigyelőhelyben gondolkodunk, a teljes jelenség magas napállásnál csak Izlandról, Grönlandról és Észak-Amerika keleti feléből lesz látható. Megfontolandó azonban, hogy – ellentétben a Vénusz-átvonulással – az esemény viszonylagos gyakoriságát tekintve érdemes-e ezért távolabb külföldre utazni. Nyugat-Európa esetleg szóba jöhet mint olyan esemény, ahol a kilépés is megfigyelhető, még ha alacsony napállás mellett is. A legközelebbi helyszínek Németországban vannak. Münchenben még nem, de Berlinben, Stuttgartban már napnyugta előtt elhagyja a Merkúr a Napot.

Távcső: Hosszú fókuszú, nagy nagyítású távcső az ideális, ami teljesen le van zárva a külső fényektől (pl. a rácsos Dobson-távcsöveket le kell egy lepellel árnyékolni). Napszűrő fóliát, üveget is használhatunk, vagy Herschel-prizmát, a megfelelő fénycsökkentésre és a balesetek elkerülésére ügyelni kell. Előzőleg teszteljük naptávcsövünket. Különösen érdekes lehet Hidrogén-alfa távcsövekben észlelni a jelenséget. Ezek még 2012-ben nem voltak annyira elterjedve, mint manapság. H-alfában a Nap pereme magasabban van, a belépés 1-2 perccel korábban következik be, szerencsés esetben protuberanciákat is láthatunk/fotózhatunk a Merkúr-korong mellett.

A Merkúr közeledése a Naphoz: Az esti égen az átvonulás előtt napról napra lehet követni szabad szemmel és távcsővel egyaránt bolygószomszédunkat. Távcsővel látszik, ahogy gyorsan nő átmérője és vékonyodik sarlója. A Vénusszal ellentétben a Merkúr nem pillantható meg a nappali égen a Naphoz közeledése során.

Napnyugta: Jó horizonttal rendelkező észlelőhelyeken a nyugvó Nap torzult képe rajta a Merkúr csöppnyi fekete korongjával hálás fotótéma, de nagyobb fókusztávolság szükséges a bolygó korong alakjának rögzítéséhez. Fotók mellett videókat is készíthetünk. Túljutván a napfoltmaximumon azért reménykedhetünk pár nagyobb foltcsoportban.

 

Kaposvári Zoltán-Szabó Sándor

Távcső ajánlat 40000 Ft-ig
Távcső ajánlat 80000 Ft-ig


Mikroszkóp ajánlat 50000 Ft-ig

Akciós termékeink

8 mm-es Magellan okulár 60 fokos látómezővel
8 mm-es Magellan okulár 60 fokos látómezővel
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Folyamatosan raktáron (4+ db)
Kiszállítás futárral:
Kiszállítás 24-48 órán belül
Bp. üzl.:Folyamatosan raktáron
Kiszáll.:Kiszállítás 24-48 órán belül
-30% 9 660 Ft
7mm-es LACERTA Ultra Wide Angle okulár (82 fokos látómezővel)
7mm-es LACERTA Ultra Wide Angle okulár (82 fokos látómezővel)
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Folyamatosan raktáron (4+ db)
Kiszállítás futárral:
Kiszállítás 24-48 órán belül
Bp. üzl.:Folyamatosan raktáron
Kiszáll.:Kiszállítás 24-48 órán belül
-30% 34 930 Ft
70/500 SkyWatcher Mercury-705 refraktor EQ1 mechanikán (StarPointerrel, Barium25 (20x) és Barium10 (50x) okulárokkal, zenittükörrel)
70/500 SkyWatcher Mercury-705 refraktor EQ1 mechanikán (StarPointerrel, Barium25 (20x) és Barium10 (50x) okulárokkal, zenittükörrel)
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Folyamatosan raktáron (4+ db)
Kiszállítás futárral:
Kiszállítás 24-48 órán belül
Bp. üzl.:Folyamatosan raktáron
Kiszáll.:Kiszállítás 24-48 órán belül
55 800 Ft

Legfrissebb híreink a Facebookon