Mélyég- és kontrasztszűrők

Az amatőrcsillagász kénytelen szembenézni a fényszennyezéssel még a településektől távolabbi észlelőhelyeken is. Szerencsére léteznek fényszennyezést csökkentő szűrők. Számos halvány köd azonban a legjobb égen is alig látszik, ezek megfigyelésében is segít néhány speciális áteresztésű szűrő. Van pár ködösség, melyek vizuálisan csak szűrővel láthatóak (pl. a Lófej-köd). A következőkben összefoglaljuk az egyes szűrőtípusok jellemzőit. Nem térünk ki minden gyártóra. A szűrők világában az általánosságokon túl az észlelőn múlik, hogy melyik típust választja, melyik felel meg legjobban az ő igényeinek.

Deep Sky szűrő
Jól használható halvány ködösségek közepesen fényszennyezett helyről való észleléséhez. A mesterséges fényforrások (higany- és nátriumlámpák, neonfények) hullámhosszait kiszűri, a többi tartományban azonban szinte teljesen átereszt. A legjobban használható általános célú vizuális fényszennyezés-csökkentő szűrő városi környezetben, ugyanakkor a Mars pólussapkáinak vizsgálatához is használható.

Orion-köd fényszennyezett égen, szűrő nélkülOrion-köd Lumicon Deep Sky szűrővel

A Deep Sky szűrő hatása a fényszennyezésre: az Orion-ködöt ábrázoló felvételen keresztül szemléltetve

LPR szűrők
A fényszennyezés-csökkentő szűrőket (LPR, Light Pollution Reduction) arra tervezték, hogy gondosan kiválasztott hullámhosszakon sugárzott fényt kiszűrjék: azokat, amelyeket főképp a mesterséges fényforrások bocsátanak ki. Ide értendők a higanygőzlámpák, valamint a kis- és magas nyomású nátriumlámpák, valamint a légköri oxigén által kibocsátott természetes fénylés.

Astronomik CLS szűrő áteresztési görbéje. Ez a szűrő egy klasszikus és nagyon jól használható LPR típusú szűrő, mely galaxisokra is használható

Astronomik CLS szűrő hatása a ködösségekre: az eta Carinae köd fotója

UHC (Ultra High Contrast, Nagyon Magas Kontraszt) szűrők mélyég-objektumokra (gázködökre)
A legjobban használható általános célú ködszűrő sötét és közepesen fényszennyezett égen történő felhasználásra.
Emissziós ködök megfigyeléséhez használható. Kiszűri a higany-, valamint a különféle nátriumgőz-lámpák, illetve neonfények, valamint az égbolt természetes háttérfénylésének hullámhosszait, míg a spektrum többi tartományait zavartalanul átereszti.
A szűrő a kétszeresen ionizált oxigén (496 és 501 nm), valamint a hidrogén beta-vonalában (486 nm), ereszt át elsődlegresen, amelyeket a planetáris ködök és az emissziós ködök bocsátanak ki. Kitűnően teljesít többek között az Orion-, Lagúna-, valamint Fátyol-ködön, valamint a többi kiterjedt ködösségen. Az UHC szűrők az általánosan használt fényszennyezés-csökkentő szűrőknél keskenyebb áteresztéssel rendelkeznek. Ennek köszönhetően az égi háttér észrevehetően sötétebb, míg a ködösségek kontrasztosabban jelennek meg. A korszerű rétegeknek köszönhetően a fényáteresztés 97% feletti az áteresztési tartományokban, míg a fényszennyezésért felelős hullámhosszakat teljesen kiszűri. Kitűnő szűrú ködösségek fényszennyezett helyről történő megfigyeléséhez, vagy sötét égen a kontraszt emeléséhez.
A megfelelő áteresztési görbe mellett a szűrő kitűnő spektrális és optikai jellemzőkkel bír. Többrétegű dielektrikus úton, a legkorszerűbb technikával felvitt bevonatai ionsugárral keményítettek a maximális tartósság és karcmentesség elérése érdekében. A megnövelt áteresztésnek köszönhetően a kép fényesebb és kontrasztosabb. Elsősorban a kisebb és közepes (10-20 cm-es) távcsövekkel dolgozó amatőrök számára jó megoldás, a nagyobb távcsövekhez érdemesebb OIII szűrőt vásárolni. Ennek ellenére az UHC szűrő a nagy műszereknél is igen hasznos, pl. sötétebb égen, vagy fotózáskor. A magas áteresztési érték, a szűrni kívánt hullámhosszakra jellemző igen határozott levágás, és a közepesen széles, 60 nm-es áteresztés révén az UHC szűrő a természeteshez igen közeli látványt biztosít, míg a kép kontrasztját jelentősen megemeli. Asztrofotósok számára a kissé szélesebb áteresztési tartomány valamint a különösen hatékony, Hidrogén-alfában jelentkező áteresztés teszi különösen vonzóvá.

Az Astronomik UHC szűrő áteresztési görbéje

              

Balról: Az M17 130/650-es reflektorral, Baader UHC szűrővel (26x-os nagyítással). Figyeljük meg a halvány külső részeket, melyek a szűrő hatására előjöttek! Jobbról: Az NGC 247 galaxis (Cet) Baader UHC szűrővel, 25 cm-es reflektorral. Az UHC szűrő a horizont közeli, nagy felületű galaxisok részleteinek látványát is kiemeli nagy távcsővel történő megfigyeléskor.

Oxigén-III szűrő (OIII)
Igen keskeny sávú áteresztő szűrő (11nm), amely az oxigén kétszeresen ionizált vonalait (496nm és 501nm) engedi át, amelyet a halvány planetáris ködök, és más, igen halvány ködösségek bocsátanak ki. Majdhogynem a fotókra emlékeztető képet ad például a Csiga-, a Gyűrűs-, a Súlyzó-, Lagúna- és az Orion-ködről. Egy közepes vagy nagyobb távcsővel (13-20 cm, rövid fókusszal, max. f/5), sötét égen és OIII szűrővel még az igen halvány Sharpless (Sh-2) ködösségek egy része is megfigyelhető vizuálisan.
Keskeny sávú áteresztésének köszönhetően igen magas kontrasztot eredményeznek, míg az égi háttér szinte fekete színű lesz, ami igen nagy segítség a halványan sugárzó, nagy kiterjedésű ködösségek, mint például a Fátyol-köd, a Gyűrűsköd vagy a Súlyzó-köd, illetve az Orion-köd részleteinek megfigyeléséhez. A szűrők igen kemény, vákuumban felvitt rétegei teljesen kiszűrik a látható fény 400 és 700 nm közé eső tartományát, amelynek révén a szűrő megszünteti a fényes csillagok körül kevésbé precízen megmunkált szűrőkkel kialakuló halókat.

 Rosetta-köd OIII-mal     

A Rosetta-köd 80/600-as ED refraktorral, 19x-es nagyítással, OIII szűrővel.          Az Astronomik OIII szűrő áteresztési görbéje

 

A Vela szupernóva-maradvány 130/650-es reflektorral (26x), OIII szűrőn keresztül (több órás rajz eredménye, Krétán készült)

Hidrogén béta szűrő
Rendkívül keskeny sávú áteresztő szűrő a hidrogén béta vonalára (486 nm) optimalizálva. Kitűnő választás például a Lófej- és a Kalifornia-köd észleléséhez, ugyanakkor sok halvány ködösség kizárólag ezzel a szűrővel válik láthatóvá. Legjobban sötét égen, nagy átmérőjű műszerben teljesít. A Barnard-ív 5 cm-es távcsővel, H-béta szűrővel látható!

 Az Orion csillagkép ködösségei 5 cm-es refraktorral, 6x-os nagyítással, H-Béta szűrőn keresztül. Kernya János Gábor munkája előre nyomtatptt háttérre készült

Üstökösszűrő
Elsősorban a cianogén (CN) hullámhosszán ereszt át, amelyet jellemzően az üstökösök feje és csóvája bocsát ki. Az üstökösöknél is javulás érhető el az LPR, Deep Sky és UHC szűrők használatával.

UV/IR blokkszűrő
A legmegfelelőbb ultraibolya és infravörös blokkszűrő, amely ionsugár segítségével felvitt, igen kemény rétegeket és jó minőségű optikai üveget tartalmaz. Ideális választás webkamerák és CCD kamerák számára. A szűrő igen határozott levágást mutat a 690nm-es hullámhosszon, mindamellett teljesen átereszti a látható vörös fény tartományát, beleértve a különösen fontos 656nm-es, Hidrogén-alfa vonalat, ugyanakkor megakadályozza, hogy a nem megfelelően fókuszált infravörös sugárzás tönkretegye a felvételt. ”L” (Luminance, fényesség) sávszűrőként is használható RGB szűrőkészlet mellett. A szűrő használatakor nem jelentkeznek szellemképek (rendkívül hatékony tükröződés-csökkentő bevonatokkal rendelkezik), amelynek révén tűéles csillagokat eredményez, illetve megőrzi bolygók apró részleteit is.

Contrastbooster/Minusviolet
A szűrő nagy mértékben emeli a kontrasztot, ugyanakkor megszünteti a távcső színhibájából adódó kékes-lilás halokat, amelyek rendszerint a fényes részletek körül jelentkeznek (fényes holdrészletek, illetve fényes bolygókorongok), akromatikus lencsés távcsövek használata során. Többrétegű bevonata 95%-os fényáteresztést biztosít. Hold- és bolygóészleléshez más típusú távcsövekhez is ajánlott kiegészítő, mivel a kontraszt növelésével a felszíni részletek jobban láthatóakká válnak, ide értve például a gázóriások felsőlégkörének szerkezetét is.

Fringe Killer
Akromatikus refraktorát szinte színhiba-mentes lencsés műszerré változtathatja ezzel a szűrővel. A Fringe Killer a lehető legkisebbre csökkenti a nem kívánatos kékes-lilás halokat, ugyanakkor az eredeti kép színvilágát megtartja, ami szintén fontos szempont. A legmodernebb eljárásokkal készített szűrőben majd száz, egymásra felvitt optikai réteg található egy plánparalell, jó minőségű üveg hordozóanyagon, így ez a szűrő nem okoz minőségromlást a látott képen. A szűrő segítségével a kisebb akromatikus refraktorok elméleti nagyítása szebb kép mellett használható ki.

Semi-APO
A Baader legújabb ajánlata akromatikus refraktorok tulajdonosai számára. A Semi-APO működésére neve enged következtetni: majdhogynem teljesen színhiba-mentes képet eredményez, amelyből hiányoznak az akromatikus refraktoroknál megszokott zavaró, és a kontrasztot rontó kékes-lilás halok a fényes objektumok körül. A Semi-APO lényegében a Fringe Killerhez hasonló, de annál erőteljesebb hatású szűrő, amely szintén neodímium alapokon nyugszik. Hatása hasonló a Fringe Killer és Moon&Skyglow általános szűrő kombinált hatásához, de annál valamivel erőteljesebb.
A Semi-APO szűrő mindkét, előzőleg említett szűrő előnyös tulajdonságait egyesíti. Ez a Baader-féle szűrő minden tekintetben a világ leghatékonyabb “Minusviolet”-típusú szűrője. Rendkívüli hatékonysága és a látott kép természetes színe révén jelenléte egyébként észrevehetetlen az észlelés során, mindazonáltal a színhibát teljesen megszünteti. A kontrasztra, a kép fényességére és a látvány minőségére gyakorolt hatása igen jelentős, még a legkisebb refraktorok esetében is. A továbbfejlesztett neodímium anyagnak köszönhetően a színek kontrasztját is emeli, elsősorban a Jupiter és a Mars észlelésekor.
Ez a szűrő ugyanakkor az egyik leghatékonyabb Mars-szűrő is egyben, mindenféle távcsőben. Ez a hatás köszönhető a kék, illetve az ennél rövidebb hullámhossz teljes szűrésének, illetve egyes színek közötti kontraszt növekedésének. A Mars képe megőrzi természetes színét.

Neutrál szűrő
Ez a szűrő egyenletesen ereszti át a látható fény minden tartományát, miközben egységesen 13%-át kiszűri. Kitűnő választás fénycsökkentésre, például a 100mm-nél nagyobb átmérőjű távcsövekkel végzett Hold-észlelések során. (Egyes vélemények szerint a szűrő hasznos segédeszköz lehet szoros, erősen eltérő fényességű kettőscsillagok felbontásához is.)


A szűrők jellemzőinek áttekintése


Szűrő típusa                            Deep Sky (LPR)                 UHC                      OIII                        H-béta


Áteresztés (nm)                                  90                            22-26                   10-12                         8-10
Optimális kilépő pupilla
(fényszennyezett égen, mm)          0,5-2                            1-4                        2-5                           3-7 

(sötét égen, mm)                               1-4                              2-6                        3-7                           4-7

Ahogyan a szűrők áteresztési sávja egyre keskenyebbé válik, az optimális kilépő pupilla mérete növekszik. A szűrővel legoptimálisabban használható okulár kiválasztásához egyszerűen szorozza meg a megadott kilépő pupilla értékeket műszere fényerejével. Például, egy Lumicon H-béta szűrő sötét égen történő használata esetén, egy F/6-os távcsőben: (4-7mm x 6) = 24 és 42mm közötti fókuszú okulárok ajánlottak.

A szűrők felépítése
A szűrők optikailag sík üvegfelületre dielektrikus eljárással felvitt vékony filmrétegekből állnak. Ezen dielektrikus bevonatok több, mint 30 féle változó rétegből állnak. Mindegyik réteg nagyságrendileg a fény hullámhosszának megfelelő vastagságúak, és 2-3 Angrström tartományon belül egyelnetesen vastagok. A Deek Sky szűrők rendkívül kemény elektronsugárral felvitt bevonatot tartalmaznak az üvegfelület egyik oldalán, és különleges tükrözésgátló réteget a másik oldalon. A Deep Sky szűrő kivételével, mindegyik Lumicon szűrő igen kemény bevonattal rendelkezik, így alkohol használatával óvatosan tisztítható. Az UHC, OIII, és H-béta szűrők két részből állnak, amelyben egymásra rétegezett szűrőbevonatok és tükrözésgátló bevonatok váltakoznak mindkét oldal a zavaró tükröződések kiküszöbölése érdekében.

Mechanikai kidolgozás
A szűrők a legtöbb szabványos menettel ellátott okulárba és okulároldali kiegészítőbe becsavarhatók. A menetek szabványos 1,25”-es menetek, illetve a 48mm átmérőjű szűrők esen a szabványos 2” okulárok menetei.

Áteresztés
A Lumicon szűrők kizárják mind az ember által létrehozott, mind pedig a természetes eredetű fényszennyezés zavaró hatását. A higanylámpák által okozott fényszennyezés a 365, 405, 436, 546, 577 és 617nm-es hullámhosszon jelentezik. A nagy nyomású utcai nátriumgőz-lámpák 570, 583, 600 és 617 nm-en sugároznak. A légkör természetes fénylése 558nm-en, illetve sokkal gyengébben 630nm-en jelentkezik. Ennél sokkal kisebb mértékű fényszennyezés jelentkezik a 440nm (kék) és az 540nm (zöld) hullámhosszak között. A Lumicon Deep Sky szűrő 90-100nm-es, széles áteresztéssel rendelkezik ebben a tartományban (441-535nm), amelynek eredményeképpen a csillagokból és a galaxisokból érkező fény nagy részét átereszti a szűrő. Az UHC szűrő keskenyebb, 22nm-es áteresztéssel rendelkezik a 484-506nm-es tartományban. Az OIII szűrő igen keskeny, 11nm-es áteresztése 495-501nm közötti tartományra érvényes. A H-béta szűrő rendelkezik a legkeskenyebb áteresztéssel, ami alig 8nm, a 486nm körüli hullámhosszon. Minél keskenyebb az áteresztés, annál több, a fényszennyezésből eredő fényt szűr ki az eszköz és sötétíti le az égi hátteret. Mindazonáltal a keskenyebb áteresztés halványabb csillagokat is eredményez. A Deep Sky szűrő emelett jó áteresztést biztosít az emissziós ködök által kibocsátott vörös tartománybeli sugárzásra.

Ködök kibocsátási vonalai
Az emissziós ködök esetében a legfontosabb, a látható tartományba eső hullámhossz a kétszeresen ionizált oxigén vonala 500nm körül. A hidrogén-béta ennél jóva gyengébb sugárzást jelent a 486nm hullámhosszon. Az emberi szem számára láthatatlan, de a fotografikus munka során fontos forrás a hidrogén-alfa vörös vonala, valamint az ionizált nitrogén 657nm-en található vonala.

Lumicon szín- és neutrálszűrők
A szűrők igen jó minőségű Schott és Hoya optikai üveganyagokból készülnek, és a legmagasabb kontrasztot biztosítják a bolygók és a Hold észleléséhez. A szűrőket egyedileg, igen gondosan csiszolják, majd polírozzák, mindkét oldalukon nagy áteresztőképességű bevonatot kapnak, amelyek eredményeképp a szűrőkre 100%-os élettartam-garancia vonatkozik.

Felhasználási területek
Fotografikus felhasználásra: Deep Sky, Hidrogén-alfa, UHC, esetleg OIII
Vizuális felhasználásra: UHC, Oxigén III, Hidrogén béta, üstökösszűrők


Csillagok és csillaghalmazok (pl. M13, M11)
Vizuális észleléshez Deep Sky
Fotografikus munkához Deep Sky

Diffúz ködök (pl. Lagúna-köd, Fátyol-köd)
Vizuális észleléshez OIII (fényszennyezett helyről) Deep Sky, UHC (sötét égen)
Fotografikus munkához Deep Sky

Halvány diffúz ködök (Sharpless-ek): Sötét ég, OIII

Planetáris ködök (pl. Súlyzó-köd, Gyűrűsköd)
Vizuális észleléshez OIII (fényszennyezett helyről)   Deep Sky, UHC (sötét égen)
Fotografikus munkához Deep Sky

Halvány planetáris ködök (pl. NGC 7293, Abell 33)
Vizuális észleléshez OIII
Fotografikus munkához OIII, UHC

Reflexiós ködök (pl. Plejádok, Trifid-köd)
Vizuális észleléshez Deep Sky
Fotografikus munkához Deep Sky

Spirálgalaxisok (pl. M33, M101)
Vizuális észleléshez Deep Sky
Fotografikus munkához Deep Sky

Halvány ködösségek (pl. Rozetta-köd, Észak Amerika-köd)
Vizuális észleléshez OIII (fényszennyezett helyről), UHC, esetleg Deep Sky (sötét égen, kis nagyítással)
Fotografikus munkához Deep Sky

Különleges színképű, halvány ködösségek (pl. Kalifornia-köd, Lófej-köd)
Vizuális észleléshez H-béta
Fotografikus munkához Night Sky H-alfa, H-Béta, Deep Sky

A rajzok Sánta Gábor munkái.

Sánta Gábor - Szabó Sándor

Távcső ajánlat 40000 Ft-ig
Távcső ajánlat 70000 Ft-ig
Mikroszkóp ajánlat 50000 Ft-ig

Akciós termékeink

8 mm-es Magellan okulár 60 fokos látómezővel
8 mm-es Magellan okulár 60 fokos látómezővel
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Folyamatosan raktáron (4+ db)
Kiszállítás futárral:
Kiszállítás 24-48 órán belül
Bp. üzl.:Folyamatosan raktáron
Kiszáll.:Kiszállítás 24-48 órán belül
-30% 9 660 Ft
7mm-es LACERTA Ultra Wide Angle okulár (82 fokos látómezővel)
7mm-es LACERTA Ultra Wide Angle okulár (82 fokos látómezővel)
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Folyamatosan raktáron (4+ db)
Kiszállítás futárral:
Kiszállítás 24-48 órán belül
Bp. üzl.:Folyamatosan raktáron
Kiszáll.:Kiszállítás 24-48 órán belül
-30% 34 930 Ft
70/500 SkyWatcher Mercury-705 refraktor EQ1 mechanikán (StarPointerrel, Barium25 (20x) és Barium10 (50x) okulárokkal, zenittükörrel) - VÁRHATÓAN 2021. MÁJUSBAN LESZ ÚJRA ELÉRHETŐ
70/500 SkyWatcher Mercury-705 refraktor EQ1 mechanikán (StarPointerrel, Barium25 (20x) és Barium10 (50x) okulárokkal, zenittükörrel) - VÁRHATÓAN 2021. MÁJUSBAN LESZ ÚJRA ELÉRHETŐ
Raktárkészlet
Budapesti üzlet:
Rendelésre
Kiszállítás futárral:
Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651, btc@tavcso.hu
Bp. üzl.:Rendelésre
Kiszáll.:Rendelésre
46 800 Ft

Legfrissebb híreink a Facebookon