Mélyég-szűrők

Az amatőrcsillagász kénytelen szembenézni a fényszennyezéssel még a településektől távolabbi észlelőhelyeken is. Szerencsére léteznek fényszennyezést csökkentő, valamint emissziós ködöket kiemelő szűrők. Számos halvány köd azonban a legjobb égen is alig látszik, ezek megfigyelésében is segít néhány speciális áteresztésű szűrő. Van pár ködösség, amelyek vizuálisan csak szűrővel láthatóak (pl. a Lófej-köd). A következőkben összefoglaljuk az egyes szűrőtípusok jellemzőit. Nem térünk ki minden gyártóra. A szűrők világában az általánosságokon túl az észlelőn múlik, hogy melyik típust választja, melyik felel meg legjobban az ő igényeinek.

Fényszennyezést csökkentő szűrők (elsősorban CLS)  A fényszennyezés-csökkentő szűrőket arra tervezték, hogy gondosan kiválasztott hullámhosszakon sugárzott fényt kiszűrjék: azokat, amelyeket főképp a mesterséges fényforrások bocsátanak ki. Ide értendők a higanygőzlámpák, valamint a kis- és magas nyomású nátriumlámpák, valamint a légköri oxigén által kibocsátott természetes fénylés. A folyamatos spektrumú LED-es fényforrások ellen kevésbé hatékonyak. Széles áteresztésű, általánosabb mélyég-szűrők. Jól használhatóak emissziós és reflexiós ködösségek közepesen vagy gyengén fényszennyezett helyről való észleléséhez. A csillaghalmazok és galaxisok esetében nem olyan jelentős a kontrasztnövekedés. Fotózáskor jól használhatóak, de a színeket torzítják, ezen a téren vannak jobban teljesítő szűrők (pl. IDAS LPS szűrők, stb.).

Astronomik CLS szűrő áteresztési görbéje. Ez a szűrő egy klasszikus és nagyon jól használható LPR típusú szűrő, mely galaxisokra is használható

Astronomik CLS szűrő hatása a ködösségekre: az eta Carinae köd fotója

UHC (Ultra High Contrast, Nagyon Magas Kontraszt) szűrők mélyég-objektumokra (gázködökre) A legjobban használható általános célú szűrők gyengébben és közepesen fényszennyezett égen történő felhasználásra.
Emissziós ködök megfigyeléséhez használhatóak. Kiszűrik a higany-, valamint a különféle nátriumgőz-lámpák, illetve neonfények, valamint az égbolt természetes háttérfénylésének hullámhosszait, míg a spektrum többi tartományait zavartalanul áteresztik. Az UHC szűrők az általánosan használt fényszennyezés-csökkentő szűrőknél keskenyebb áteresztéssel rendelkeznek, ezért a LED-es fényforrások fénylését is jól szűrik.  
A szűrő elsősorban a kétszeresen ionizált oxigén (OIII, 496 és 501 nm), valamint a hidrogén beta-vonalában (H-béta, 486 nm), ereszt át. A korszerű rétegeknek köszönhetően a fényáteresztés 97% feletti az áteresztési tartományokban, míg a fényszennyezésért felelős hullámhosszakat teljesen kiszűrik. Ennek köszönhetően az égi háttér észrevehetően sötétebb, míg a ködösségek kontrasztosabban jelennek meg. A planetáris ködök és az emissziós ködök erősen sugároznak ezekben a sávokban. Kitűnő szűrők ködösségek fényszennyezett helyről történő megfigyeléséhez, vagy sötétebb égen a kontraszt emeléséhez. Kiválóan teljesítenek többek között az Orion-, Lagúna-, valamint Fátyol-köd megfigyelésekor, valamint a többi kiterjedt ködösség esetében.  Elsősorban a kisebb és közepes (10-20 cm-es) távcsövekkel dolgozó amatőrök számára jó megoldás, a nagyobb távcsövekhez érdemesebb OIII szűrőt vásárolni. Ennek ellenére az UHC szűrő a nagy műszereknél is igen hasznos, pl. sötétebb égen, vagy fotózáskor. A magas áteresztési érték, a szűrni kívánt hullámhosszakra jellemző igen határozott levágás, és a közepesen széles, 60 nm-es áteresztés révén az UHC szűrő a természeteshez igen közeli látványt biztosít, míg a kép kontrasztját jelentősen megemeli.

Az Astronomik UHC szűrő áteresztési görbéje

              

Felül: Az M17 130/650-es reflektorral, Baader UHC szűrővel (26x-os nagyítással). Figyeljük meg a halvány külső részeket, melyek a szűrő hatására jöttek elő! Alul: Az NGC 247 galaxis (Cet) Baader UHC szűrővel, 25 cm-es reflektorral.

Oxigén-III szűrők (OIII) Igen keskeny sávú áteresztő szűrők (kb. 10nm), amely az oxigén kétszeresen ionizált vonalait (496nm és 501nm) engedik át, amelyet a halvány planetáris ködök, és más, igen halvány ködösségek bocsátanak ki. A planetáris ködök és szupernóva-maradványok ideális szűrői az OIII-szűrők. Nagy távcsövekkel majdhogynem a fotókra emlékeztető képet adnak pl. a Csiga-, a Gyűrűs-, a Súlyzó-, Lagúna- és az Orion-ködről. Egy közepes vagy nagyobb távcsővel (13-20 cm, rövid fókusszal, max. f/5), sötét égen és OIII szűrővel még az igen halvány NGC, IC vagy Sharpless (Sh-2) ködösségek egy része is megfigyelhető vizuálisan.
Keskeny sávú áteresztésének köszönhetően igen magas kontrasztot eredményeznek, míg az égi háttér szinte fekete színű lesz, ami igen nagy segítség a halványan sugárzó, nagy kiterjedésű ködösségek, mint például a Fátyol-köd, a Gyűrűs-köd vagy a Súlyzó-köd, illetve az Orion-köd részleteinek megfigyeléséhez. A szűrők igen kemény, vákuumban felvitt rétegei teljesen kiszűrik a látható fény 400 és 700 nm közé eső tartományát, amelynek révén a szűrő megszünteti a fényes csillagok körül kevésbé precízen megmunkált szűrőkkel kialakuló halókat.

 Rosetta-köd OIII-mal     

Felül: A Rosetta-köd 80/600-as ED refraktorral, 19x-es nagyítással, OIII szűrővel. Alul: Az Astronomik OIII szűrő áteresztési görbéje

Hidrogén-béta (H-Béta) szűrő Rendkívül keskeny sávú áteresztő szűrő a hidrogén béta vonalára (486 nm) optimalizálva. Kitűnő választás például a Lófej- és a Kalifornia-köd, valamint a Barnard-ív észleléséhez, amelyek köztudottan a H-béta vonalban erősen sugároznak, de más színképsávokban (pl. az OIII-ban) gyengébb az emissziójuk.

 

Az Orion csillagkép ködösségei 5 cm-es refraktorral, 6x-os nagyítással, H-Béta szűrőn keresztül. A Barnard-ív a rajz bal oldalán látható. Kernya János Gábor munkája előre nyomtatott háttérre készült


A szűrők jellemzőinek áttekintése


Szűrő típusa                                       CLS                         UHC                      OIII                        H-béta


Áteresztés (nm)                                 90                           22-26                   10-12                       8-10
Optimális kilépő pupilla
(fényszennyezett égen, mm)             0,5-2                         1-4                        2-5                           3-7

 (sötét égen, mm)                             1-4                           2-6                       3-7                           4-7

Ahogyan a szűrők áteresztési sávja egyre keskenyebbé válik, az optimális kilépő pupilla mérete növekszik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a keskenyebb áteresztésű szűrőkkel kisebb nagyítást, nagyobb látómezőt tudunk elérni. A szűrővel optimálisan használható okulárok kiválasztásához egyszerűen szorozza meg a megadott kilépő pupilla értékeket műszere fényerejével. Például, egy Lumicon H-béta szűrő sötét égen történő használata esetén, egy F/6-os távcsőben: (4-7mm x 6) = 24 és 42mm közötti fókuszú okulárok ajánlottak.

A szűrők felépítése A szűrők optikailag sík üvegfelületre dielektrikus eljárással felvitt vékony filmrétegekből állnak. Ezen dielektrikus bevonatok több, mint 30 féle változó rétegből állnak. Mindegyik réteg nagyságrendileg a fény hullámhosszának megfelelő vastagságúak, és 2-3 Angrström tartományon belül egyelnetesen vastagok. Az UHC, OIII, és H-béta szűrők két részből állnak, amelyben egymásra rétegezett szűrőbevonatok és tükrözésgátló bevonatok váltakoznak mindkét oldal a zavaró tükröződések kiküszöbölése érdekében.

Mechanikai kidolgozás A szűrők a legtöbb szabványos menettel ellátott okulárba és okulároldali kiegészítőbe becsavarhatók. A menetek szabványos 1,25”-es menetek, illetve a 48mm átmérőjű szűrők esen a szabványos 2” okulárok menetei.

Áteresztés A higanylámpák által okozott fényszennyezés a 365, 405, 436, 546, 577 és 617nm-es hullámhosszon jelentezik. A nagy nyomású utcai nátriumgőz-lámpák 570, 583, 600 és 617 nm-en sugároznak. A légkör természetes fénylése 558nm-en, illetve sokkal gyengébben 630nm-en jelentkezik. Ennél sokkal kisebb mértékű fényszennyezés jelentkezik a 440nm (kék) és az 540nm (zöld) hullámhosszak között. A CLS szűrők 90-100nm-es, széles áteresztéssel rendelkeznek ebben a tartományban (441-535nm), amelynek eredményeképpen a csillagokból és a galaxisokból érkező fény nagy részét átereszti a szűrő. Az UHC szűrő keskenyebb, 22nm-es áteresztéssel rendelkezik a 484-506nm-es tartományban. Az OIII szűrő igen keskeny, kb. 10nm-es áteresztése 495-501nm közötti tartományra érvényes. A H-béta szűrő rendelkezik a legkeskenyebb áteresztéssel, ami alig 8nm, a 486nm körüli hullámhosszon. Minél keskenyebb az áteresztés, annál több, a fényszennyezésből eredő fényt szűr ki az eszköz és sötétíti le az égi hátteret. Mindazonáltal a keskenyebb áteresztés halványabb csillagokat is eredményez.

Ködök kibocsátási vonalai Az emissziós ködök esetében a legfontosabb, a látható tartományba eső hullámhossz a kétszeresen ionizált oxigén vonala 500nm körül. A hidrogén-béta ennél jóva gyengébb sugárzást jelent a 486nm hullámhosszon. Az emberi szem számára láthatatlan, de a fotografikus munka során fontos forrás a hidrogén-alfa vörös vonala, valamint az ionizált nitrogén 657nm-en található vonala.


Felhasználási területek vizuális észlelésnél


Csillagok és csillaghalmazok (pl. M13, M11) CLS-szűrő

Diffúz ködök (pl. Lagúna-köd, Fátyol-köd) Vizuális észleléshez OIII (fényszennyezett helyről) CLS, UHC (sötét égen)

Halvány diffúz ködök (Sharpless-ek): OIII (sötét égen)

Planetáris ködök (pl. Súlyzó-köd, Gyűrűs-köd) Vizuális észleléshez OIII, UHC (fényszennyezett helyről), UHC, CLS (sötét égen)

Halvány planetáris ködök (pl. NGC 7293, Abell 33) Vizuális észleléshez OIII (gyengén-közepesen fényszennyezett vagy sötét ég)

Reflexiós ködök (pl. Plejádok, Trifid-köd) Vizuális észleléshez CLS (gyengén fényszennyezett vagy sötét ég)

Spirálgalaxisok (pl. M33, M101) Vizuális észleléshez CLS (gyengén fényszennyezett vagy sötét ég)

Halvány, nagy ködösségek (pl. Rozetta-köd, Észak Amerika-köd) Vizuális észleléshez OIII (közepesen vagy gyengén fényszennyezett helyről), UHC, OIII, esetleg CLS (sötét égen, kis nagyítással)

Különleges színképű, halvány ködösségek (pl. Kalifornia-köd, Lófej-köd) Vizuális észleléshez H-béta (gyengén fényszennyezett vagy sötét égen)

Ahol külön nem jelezzük, a rajzok Sánta Gábor munkái.


Sánta Gábor - Szabó Sándor

Távcső ajánlat 50000 Ft-ig

Távcső ajánlat 100000 Ft-ig

Mikroszkóp ajánlat 50000 Ft-ig

A legerősebb kezdő távcső


Akciós termékeink

102/500 SkyWatcher Startravel-102 refraktor EQ1 mechanikán, Starpointerrel, 25mm (20x) és 10mm (50x) Barium okulárokkal, barlowval és zenittükörrel
102/500 SkyWatcher Startravel-102 refraktor EQ1 mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
-10% 109 980 Ft
80/400 SkyWatcher Startravel-80 refraktor StarQuest állványon, Starpointerrel, 25mm (16x) és 10mm (40x) Barium okulárokkal, zenittükörrel
80/400 SkyWatcher Startravel-80 refraktor StarQuest állványon
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
-15% 83 990 Ft
114/500 SkyWatcher Skyhawk-1145PS Newton AZ PRONTO (AZ3-R) mechanikán. Tartozékok: StarPointer, Barium20 (25x) és Barium10 (50x) fotóokulár, alumínium háromláb
114/500 SkyWatcher Skyhawk-1145PS Newton AZ PRONTO (AZ3-R) mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Minimális készlet
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Minimális készlet
-17% 71 700 Ft

Legfrissebb híreink a Facebookon