Binokulár vásárlási útmutató

Binokulár vásárlási útmutató

Természetadta  szemünk  képességeinek  kiterjesztésére  nagyszerű  eszközök  a  binokulárok. Kirándulás, madár- vagy vadmegfigyelés, számos sportág, valamint csillagászati észleléseink során egyaránt hasznát vehetjük ezeknek a könnyű, mégis masszív optikai eszközöknek, amelyek ráadásul a két szemmel történő megfigyelés kényelmét is biztosítják.

Ahhoz azonban, hogy a számunkra legmegfelelőbb binokulárt kiválaszthassuk az igen gazdag kínálatból, tisztában kell lennünk néhány, a binokulárokkal kapcsolatos alapfogalommal.

Nagyítás
A binokulárokra általában két számmal hivatkozunk, amelyek egy "x" jellel vannak elválasztva, például ilyen lehet egy "10x50" binokulár. A két számból az első a nagyítást adja. A példánkban  szereplő  binokuláron  át  nézve,  a  kiszemelt objektumot úgy látjuk, mintha éppen tízszer közelebb lenne hozzánk, mint a valóságban.
Bár a nagy nagyítás csábító lehet, gondoljon arra, hogy a binokulárt elsősorban kézben tartva fogja használni. A kéz óhatatlanul fellépő remegése a binokulárban a nagyításnak megfelelően
felnagyítva jelentkezik. Általánosságban elmondható, hogy a 8x-10x nagyítású, esetleg rövid ideig a
15x binokulárok gond nélkül használhatók kézben tartva. Ennél nagyobb nagyításúakat hosszabb időn kereszül már nem lehet stabilan megtartani kézben, ekkor mindenképpen állvány használata ajánlott. Ha nincs éppen használható állvány, sokat segíthet a könyök vagy a binokulár szilárd felületre támasztása, vagy akár a teljes testtel valamely szilárd felületnek (pl. ház oldala) dőlés.
Léteznek úgynevezett zoom-binokulárok, amelyeknek nagyítása bizonyos tartományok között változtatható. Egy ilyen műszer jelölése pl. lehet a "10-20x50", ami 10x és 20x között változtatható nagyítást jelent. Használatukkor a legnagyobb nagyítást adó állapotban állítsa élesre a kívánt célpontot, majd a zoom-állítóval állítsa be a kívánt (kisebb) nagyítást. Általánosságban elmondható, hogy a zoom-binokulárok esetében a nagyítás változatásával a látómező mérete is változik.

Az objektívlencse átmérője
A fenti számpár második tagja a binokulár objektívjének átmérőjét    adja    meg,    milliméterben    kifejezve.    Nagyobb objektívátmérőjű modellek több fény gyűjtenek össze, így a látott kép (azonos nagyítást feltételezve) fényesebb, mint egy kisebb  objektívátmérőjű  műszerben.  Mivel  a  fénygyűjtő képességet az objektívlencse felülete határozza meg, így kétszer akkora objektívátmérőnél négyszer több fényt gyűjt be a binokulár. Nappali használat esetén a 30-32 mm-es, vagy ennél nagyobb objektív már elegendő, az 50 mm körüli átmérőt csak gyenge fényviszonyoknál, szürkületben, vagy éjjel tudjuk igazán kihasználni.
 

Tetőélprizmás binokulárok
Ezt a binokulárfajtát könnyen felismerheti egyenes vonalvezetéséről: a két cső egyenes, az objektívlencse és a szemlencse egy vonalban helyezkedik el. Általában valamivel drágábbak, mivel a bennük alkalmazott prizmák bonyolultabb kialakításúak. Nagy előnyük, hogy azonos optikai paraméterek mellett kisebb méretűek és könnyebbek a távcsövek, így jobban-könnyebben hordozhatóak.
 
Porroprizmás binokulárok
Ezt a binokulárfajtát is könnyen felismerheti arról, hogy az objektívlencse és a szemlencse mintegy Z-alakot formáz. Az objektívlencsék távolabb vannak egymástól, mint a szemlencsék. Ennek az elrendezésnek előnye, hogy az objektívlencsék közötti nagyobb távolság révén a látvány térbeli hatása is jobban érzékelhető. Továbbá a prizmák egyszerűbbek, így olcsón gyárthatóak jó minőségben. Hátránya, hogy a távcső nagyobb méretű, mint a tetőélprizmás rendszerű modellek.

 

Kilépő pupilla
A  kilépő  pupillát  a  szemlencsén  figyelheti  meg,  ha  nem közvetlenül a binokulár szemlencséjébe néz, hanem azt kb 30 cm távolságból szemléli: ekkor egy kis, fényes kört lát. A kilépő pupilla méretének meghatározásához egyszerűen ossza el a binokulár objektívátmérőjét a nagyítással (például az említett
10x50-es binokulár kilépő pupillája 5 mm). A teljesen szabályos, élesen határolt kilépő pupilla jó minőségre utal, szemben a homályosabb szélű, vagy nem teljesen kerek kilépő pupillát mutató binokulárokkal.
 
A nagyobb kilépő pupillával rendelkező binokulár választása célszerűnek tűnhet, de gondoljon  arra, hogy a binokulár fénygyűjtő képességét akkor használja ki igazán, ha a teljes kilépő pupillán érkező fénymennyiség bejut a szemébe is. Például, egy ragyogó nyári napon pupillája akár 1 mm átmérőjűre  is  összehúzódhat,  ennek  következtében  hiába  az  5  mm  kilépő  pupilla,  ha  e fénymennyiség jelentős része elvész. A sötéthez teljes mértékben adaptálódott pupilla maximum 7 mm-re képes kitágulni, ami az életkor növekedésével fokozatosan csökken.
 

A prizmák üveganyaga
Alapvetően  kétféle  üveganyaggal  találkozunk  a  binokulárok prizmái esetében. Bór-szilikát optikai üveg (BK-7), vagy bárium-korona optikai üveg (BaK-4) felhasználásával készülnek a prizmák. Általában a BaK-4 anyagból készült prizmák fényesebb és élesebb képet eredményeznek.
 Bevonatok
A lencsék és a prizmák felületére vákuumban felgőzölt, majd ráégetett  vékony bevonatok  szolgálnak  a lencséről visszaverődő fény csökkentésére, és így a lencsén áthaladó fénymennyiség növelésére. A lencsék megfelelő ún. antireflexiós bevonata révén csökkenthető a binokulár belsejében visszaverődött fény mennyisége, így a keletkező kép fényesebb és kontrasztosabb lesz. A többrétegű bevonatok (multi-coating) tovább csökkentik a fényveszteséget, és növelik a kép élességét, tisztaságát, kontrasztját.A bevonatok minősége
Általában a következő jelölésekkel találkozhat a binokulárok esetében:
Coated (bevonattal): legalább egy rétegű bevonat legalább az egyik lencsefelületen.
Fully Coated (teljesen bevonatolt): legalább egy rétegű bevonat minden, levegő-üveg felületen.
Multi-Coated (többrétegű bevonat): Többrétegű bevonat legalább az egyik lencsefelületen.
Semi Multi-Coated ("majdnem" multi-coated): legalább egyrétegű  bevonat  minden  levegő-üveg  felületen,  és többrétegű bevonatok legalább az egyik lencsefelületen
Fully    Multi-Coated    (teljesen    többrétegű):    többrétegű bevonat minden levegő-üveg felületen.

Optikai minőség

A különböző üveganyagokon és bevonatokon túl az egész látcsőnek masszívnak és tartósnak kell lennie. A lencse- és prizmafoglalatoknak szilárdan kell tartaniuk helyükön az optikai elemeket, ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy szükség esetén ezek állíthatóak legyenek. A binokulár vásárlásakor ügyeljen rá, hogy a két tubus párhuzamos legyen egymással (például a binokulárba benézve, majd felváltva az egyik-majd a másik szemét behunyva). Amennyiben a két kép nem egyezik, agya képes egy ideig kompenzálni a különbségeket, de egy idő után fáradtság és fejfájás jelentkezhet. Ezért, ha akár a legkisebb eltérés is tapasztalható, a binokulárt mindenképpen párhuzamosíttatni kell.

Pupillatávolság
Ezzel az értékkel azt a maximális távolságot adják meg, amelyről szemével az okulárba tekintve még a teljes látómezőt áttekintheti. Amennyiben Ön szemüveges, és szemüvegét a binokulárral is használni  óhajtja,  ajánlatos  nagyobb  pupilla- távolsággal rendelkező modellt választania.
 


FIGYELMEZTETÉS: Soha ne nézzen binokulárjával még a Nap közelébe sem - azonnali és visszafordíthatatlan látáskárosodást szenvedhet! A Napot csak speciális, biztonságosan rögzített  napszűrőn (pl. AstroSolar, vagy ND=5 optikai vastagságú más napszűrőn) keresztül  figyelje  meg, amelyet MINDKÉT objektív ELÉ kell felszerelni.
 
Látómező (FOV = Field of View)
A látómező méretét fokokban mérjük. Egy teljes kör 360 fok. A binokulárok ese- tében  látómezőként    tulaj- donképpen  azt  az  értéket kapja meg, hogy a teljes kör hanyad részét láthatja a műszerbe tekintve. A látómezőt  megadhatják  annak  a látóirányra merőleges sza- kasznak a hosszával is, amely egy adott távolságban a binokulár látómezejében megfigyelhető. Például a 140m/1000m jelzés arra mutat, hogy a binokulárral egy 1000 méter távolságban levő objektumot figyelve, a látómező két széle közötti távolság a valóságban 140 méter.

Egy 10x-es nagyítású, 6,7°-os látómezejű binokulárban látható kép értelmezése
 
A  nagyobb  látómezejű  binokulárok  sokszor  jobban  használhatók,  ha  egy  objektum  gyors megtalálására és beállítására van szükség. Általában a nagyobb nagyításhoz kisebb látómező tartozik. A nagy látómező csábítóan hathat, de fontos tudni, hogy a nagy látómező elérése nagyon pontos tervezőmunkát és optikai megmunkálást igényel. Bár néhány modellnél akár 10 fokos látómezővel is találkozhat, de általában a látómező széle felé haladva a kép minősége gyorsan és látványosan romlik.

Dioptriaállítás
A dioptriaállítás lehetőségét általában az egyik szemlencsénél találja meg. Akkor hasznos, ha két szeme eltérő mértékben szorul korrekciókra (például, ha különböző dioptriájúak a lencsék a szemüvegében, erre szüksége lesz).

Közelfókusz
Ez az a legrövidebb távolság, amelyről a látcsöve még éles képet ad. Különösen akkor lehet fontos paraméter, ha természet- vagy madármegfigyelésre szánja az eszközt.

A binokulár teljesítménye
A különféle fenti, számszerűsíthető jellemzők mellett fontos a binokulár valódi teljesítménye, így fontos a műszer valódi kipróbálása a vásárlás előtt.
Ennek során az egyik vizsgálandó szempont a kontraszt: jó kontrasztú műszerrel még halvány, a sötét háttérből alig kiemelkedő objektumokat is megfigyelhet. Általában a jó minőségű, megfelelően felvitt bevonatok hatása megmutatkozik a kép kontrasztjában, de fontos szempont még a binokulár pontos beállítása, a légkör állapota, illetve a lencsék és prizmák anyaga.
A felbontás, mint jellemző azt mutatja, milyen apró részleteket képes megkülönböztetni a látott képen. A felbontás növekszik az objektívátmérő növekedésével, feltéve, ha a binokulár egyéb jellemzői (általános minősége, a bevonatok, a beállítás) megfelelőek.
 
Ergonómiai kialakítás

Számos egyéb szempont is fontos szerepet játszhat a döntésben. Védett-e a műszer az élesség, vagy a dioptriabeállítás véletlen elállítódása ellen? Kényelmes-e a műszer fogása, stabilan ül-e a tenyerében? Esetleg ha hidegben is használni fogja, biztos fogást ad majd kesztyűs kézzel is? Megfelelő méretűek és megfelelően könnyen járnak-e az élességállításhoz használt gombok?

Védelem a víz és pára ellen

Fontos szempont, mennyire védett műszere a párásodással, nedvességgel, esetleg fröccsenő vízzel, vagy akár a vízbe ejtéssel szemben. Általában csak a nitrogéntöltésű binokulárok teljesen vízhatlanok.

A szemlencse  kialakítása
Általánosságban  kétféle  szemkagylóval  találkozunk:  a lehajtható gumi szemkagylóval, és a csavarással ki-be állítható  szemkagylóval.Amennyiben    szemüveggel használja a binokulárt, célszerű a gumi szemkagylót lehajtania, vagy visszacsavarnia. Ellenkező esetben valószínűleg kihajtott, illetve kihúzott állapotban.

Élességállítás
Alapvetően    háromféle        élességállítás    fordul    elő    a binokulárok esetében. Az ún. fix fókuszú látcsöveken nincs mód    élességállításra,    ezek    általában    a    legolcsóbb látcsövek, komoly felhasználásra nem javasoljuk.
 
A központi élességállítással ellátott modelleken a két szemlencse közötti élességállító gomb forgatásával a két szemlencse egyforma ütemben mozog, így az élesség mindkét szemnél egyszerre állítódik. Ezeknél a rendszereknél az egyik szemlencsén dioptriaállítási lehetőséget is talál, ezzel a két szem közötti különbségek kompenzálhatók ki. A dioptriaállító használatahoz először szemeljen ki egy távoli célpontot, majd nézzen bele a binokulárba. Hunyja be azt a szemét, amelynek oldalán a dioptriaállító található. A másik szemével figyelve a távoli objektumot, a központi élességállító segítségével állítsa a képet a lehető legélesebbre. Ezután ezt a szemét hunyja be, és a másikat nyissa ki. Most a dioptriaállító segítségével állítsa élesre a képet. Amikor ez megvan, mindkét szem kinyitásával ellenőrizze az eredményt. A későbbiekben a dioptria állítására nincs szükség, pusztán a központi fókuszírozóval állíthatja élesre a megfigyelni kívánt objektumot.

Egyes modelleken nincs központi élességállítás, itt mindkét szemlencsét külön kell élesre állítani. Ilyen modelleken természetesen nincs dioptriaállító sem.

A binokulár karbantartása
Tartsa a binokulár lencséit tisztán, pára- és pormentesen. Ha nem használja a műszert, helyezze vissza rá a porvédő sapkákat. Ha a lencsék bepárásodtak, ne próbálja meg letörölni a párát: a felületen levő porszemekkel a törlés során összekarcolhatja a lencséket, illetve megsértheti a
roppant vékony bevonatokat. Várja meg, amíg a pára magától elpárolog. Ne ejtse le és ne üssön rá a binokulárra. A csak cseppálló (néha Waterproof jelzésű példányok is ilyenek) látcsöveket ne ejtse vízbe. Csak a nitrogénnel töltött modellekre vonatkozik vízbemerülésre érvényes garancia, de ez is legfeljebb 24 órás vízben tartózkodásra érvényes. Ne szerelje szét a binokulárt, mert ez minden esetben a garancia elvesztésével jár. Bármiféle probléma esetén keresse fel a binokulár forgalmazóját.
Ha a binokulárt állványra erősítve használja, fokozottan ügyeljen rá, hogy ne hagyja műszerét felügyelet nélkül. A magasan elhelyezett súlypont, illetve különösen a nagyobb binokulárok jelentősebb tömege révén fennáll a veszélye annak, hogy az egész szerkezet felborul, vagy a binokulár a nem megfelelő rögzítés révén pl. a gyorsváltótalppal együtt leesik. Az ilyen esetekből adódó károkra (akkor is, ha a fotóállványt a binokulárral együtt vásárolta) nem vonatkozik semmiféle garancia!  A  binokulárok  rögzítéséhez  kizárólag  a  hozzá  gyártott  speciális,  fordított  villás binokulárállványt, vagy az általunk is forgalmazott, megfelelően átalakított csillagászati állványt használja. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítőcsavarokat megfelelő mértékben megszorította.
 

Távcső ajánlat 50000 Ft-ig

Távcső ajánlat 100000 Ft-ig

Mikroszkóp ajánlat 50000 Ft-ig

A legerősebb kezdő távcső


Akciós termékeink

102/500 SkyWatcher Startravel-102 refraktor EQ1 mechanikán, Starpointerrel, 25mm (20x) és 10mm (50x) Barium okulárokkal, barlowval és zenittükörrel
102/500 SkyWatcher Startravel-102 refraktor EQ1 mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
122 200 Ft
80/400 SkyWatcher Startravel-80 refraktor StarQuest állványon, Starpointerrel, 25mm (16x) és 10mm (40x) Barium okulárokkal, zenittükörrel
80/400 SkyWatcher Startravel-80 refraktor StarQuest állványon
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
-15% 83 990 Ft
114/500 SkyWatcher Skyhawk-1145PS Newton AZ PRONTO (AZ3-R) mechanikán. Tartozékok: StarPointer, Barium20 (25x) és Barium10 (50x) fotóokulár, alumínium háromláb
114/500 SkyWatcher Skyhawk-1145PS Newton AZ PRONTO (AZ3-R) mechanikán
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Azonnal szállítható
Budapesti üzlet:
Korlátozott készlet (1 db). Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651
Futárszolgálat:Azonnal szállítható
Bolti átvétel:Korlátozott készlet
-17% 71 700 Ft

Legfrissebb híreink a Facebookon